Automatisk Handicaprevision

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Från årsskiftet 2016/2017 erbjuder GIT en automatisk årsrevision (om klubben så önskar) vad gäller höjning, men ej sänkning.

Golfklubbens handicapkommitté  ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler. Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå Personrapporter/GIT.Underlag för HCP-revision 2012 - tillsvidare. se mer under Årlig handicaprevision för beskrivning hur den kan användas. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Information

Klubben kan i GIT ange huruvida klubben vill låta SGF sköta årliga handicaprevisionen (enbart sänkningar görs, eventuella höjningar behöver göras av golfklubbens handicapkommitté).
  
Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap.

Varför gör SGF detta?
 - Tidigare var det ca 1/3 av golfklubbarna som genomförde den årliga handicaprevisionen.
 - Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser blir bland annat:
 - Spelare blir kvar på en för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.
 - CBA kan justera buffertzonen nedåt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.
 - Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

För mer frågor om Automatiska Handicaprevisonen är ni välkomna att kontakta Claes Grönberg på SGF. Läs gärna också vad som sägs om årliga handicaprevisionen på: http://www.golf.se/regler-och-handicap/handicap/arlig-handicaprevision/