Kapitalinsats

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man registrerar och fakturerar kapitalinsatser till klubben i GIT. Man kan också byta person på en kapitalinsats, och registrera återbetalningar.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper. Kapitalinsatser visas under fliken Kapitalinsats.

Innan man lägger in kapitalinsatser måste dessa skapas under administrations­menyn. Man skapar där numrerade serier för varje lånetyp. När man skall lägga till ett lån/kapitalinsats till en medlem, knyter man ett ”lånenr” till respektive medlem, följ länkarna nedan för att läsa mer om olika typer av kapitalinsatser.

Under fliken Kapitalinsatser visas befintliga insatser samt status på insatsen. Här kan man koppla till nya kapitalinsatser eller ta bort gamla.

 

Fyra datum fält visas: Upplagd, Fakturerad, Aktiverad och Krediterad. I fältet Restbelopp anges det belopp som skall betalas. En bock i fältet A betyder att insatsen är betald (Aktiverad). Fältet Innehav kan vara Ä (Ägare) eller N (Nyttjare). Övriga uppgifter i listan är Typ, Värde/Insats samt vilket Nr som lånet har.

Klicka på Lägg till för att tilldela en kapitalinsats. Knappen Ta bort skall endast användas för att ta bort felaktigt registrerade kapitalinsatser.

 

I fönstret kapitalinsatser markerar man aktuell typ av insats, i nedre delen av fönstret visas då vilka som har aktuell insats kopplad till sig.

Man kan nu se Egenskaperna på en befintlig kapitalinsats genom att markera ett kapinsatsnr i listan och klicka knappen Egenskaper.
Dialogrutan Innehav av kapitalinsats visas där man kan se nuvarande ägare och ägarhistoriken för aktuell kapitalinsats.

Bläddra fram första lediga insats, dvs en insats som är markerad med klubbnamnet, markera denna och klicka knappen Välj. Du kanske får bläddra fram några sidor för att komma  till första insats med klubbnamn.

 

Klicka i Ny ägare och sedan Spara.
Kontrollera att det står klubbens namn som nuvarande ägare, i annat fall flyttas insatsen från en befintlig person.
Bocka inte i rutan Aktiverad, det innebär att insatsen aktiveras direkt och inte kommer med på nästa faktura.

När man har kopplat en insats till en medlem, är nästa steg att fakturera kapitalinsatsen, se Fakturering » Skapa fakturaunderlag ». Skapa underlag för enskild medlem.

När man återbetalar en kapitalinsats skall man registrera återbetalningen i stället via knappen Egenskaper, läs mer om återbetala kapitalinsatser via länken nedan.

Har man Aktier eller Spelrätter som man säljer till annan person vid utträde registrerar man ett Ägarbyte ».

Länkar

Hantering av kapitalinsatser beskrivs på flera sidor: