Ägarbyte av kapitalinsats

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En kapitalinsats har en ägare kopplad till sig, vilken man kan byta vid försäljning av en kapitalinsats till en ny medlem.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper. Både gamla och nya kapitalinsatser visas under fliken Kapitalinsats.

 

En viktig förutsättning för att kunna registrera ägarbyte på en spelrätt eller aktie är att den markeras med egenskapen "Får upplåtas till annan person" när man skapar artikeln.

Se under rubriken Administration » Kapitalinsatser » Ny kapitalinsats » hur man skapar spelrätter/aktier.

 

När man skall byta ägare på en spelrätt/aktie kan man börja med att registrera att den är till försäljning för den nuvarande ägaren. Man kan därigenom visa alla spelrätter/aktier som är till försäljning.
För att registrera att den är till försäljning markerar man spelrätten/aktien och klickar på knappen Egenskaper.

 

I dialogrutan Innehav av kapitalinsats som visas, klickar man in en bock i rutan Till försäljning och klickar Spara.

För att registrera ett ägarbyte öppnar man kapitalfliken för den nye ägaren och klickar Lägg till. En lista visas med alla lån och spelrätter.

 

Man markerar först vilken typ av spelrätt det gäller.
Här kan man bocka i rutan "Visa endast aktier/ spelrätter till försäljning" för att endast visa de som är till försäljning i listan.

Markera den person som är nuvarande ägare och klicka knappen Välj för att koppla en befintlig spelrätt till den nya personen. 

Fönstret Innehav kapitalinsats visas. Markera här Ny ägare eller Ny nyttjare och klicka Spara.

 

Skillnaden på ägare och nyttjare har med typen av kapitalinsats att göra. Om det är ett företag som äger spelrätten/aktien kan man registrera vem som får nyttja företagets spelrätt. När personen slutar på företaget skall man registrera en annan nyttjare till spelrätten som företaget äger.

I detta fönster finns det också flikar för att visa nuvarande ägare, nuvarande nyttjare samt en historik över ägarbyten.