Senast uppdaterad:

Skriv ut

Många klubbar har en kö till medlemskap i klubben. GIT hanterar sådan kö och man kan även koppla avgifter till köande personer. Man kan även hantera köer till annat än medlemskap t.ex. kö till klädskåp m.m.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper
Eventuella köuppgifter visas under fliken Köuppgifter, fliken visas bara om personen står i någon kö.

GIT-systemet innehåller även en funktion för att hantera köer av olika slag. Det vanligaste är en kö för att bli medlem i en klubb, men man kan också ha köer till t.ex. ett bagskåp eller ett klädskåp.

 

Man kan ha flera köer för olika typer av medlemskap och en separat kö för att registrera nybörjare som påbörjat utbildning men ännu inte blivit medlemmar. Under organisationsenheten skapar man först en eller flera kötyper, läs mer under rubriken Administration » Kö ».

Registrera kömedlem. I fältet Klubbrelation bläddrar man fram Köande och klickar på Lägg till för att därefter välja vilken typ av kö under fliken Köuppgifter, som visas när man lagt till körelationer.

Under fliken Köuppgifter ser man de köer som medlemmen står i samt vilken Köplats personen har för tillfället. Man ser vilken Kötyp och Anmälningsdatum samt eventuell Notering som man har gjort.

 

För att lägga in en person i en ny kö klickar man på knappen Nytt.

 

Här väljer du Kötyp och Anmälningsdatum och Anmälningstid samt en Notering.
Flera personer som ställs i kön samma dag särskiljes med klockslaget.

Om du har en köavgift bockar du i fältet Lägg till köavgift och priset sätts automatiskt enligt avgiftsreglerna.
Klicka på Spara för att lägga in personen i kön.

Systemet håller reda på platserna i kön som alltid visas från 1 och uppåt. För att ta bort en person ur en kö markerar du aktuell kö och klickar på Egenskaper varvid samma dialogruta visas. Klicka på knappen Radera köplacering för att ta bort personen ur kön. Resterande personer uppdateras med nya köplatser. 

Rapporter

Det finns fyra rapporter som visar personer som står i någon kö:

  • GIT.Köförteckning.rpx
  • GIT.Köförteckning.Excel.rpx (för export till Excel)
  • GIT.Köförteckning detaljer.rpx
  • GIT.Medlemsförteckning_med_köinformation.rpx