Medlemskort

Senast uppdaterad:

Skriv ut

OBS! Medlemskorten kommer att försvinna from mars 2018.
Pga av att korten används i så liten utsträckning generellt tas dessa bort efter förbundsbeslut januari 2018.
De klubbar som använder sig av medlemskort för ex vagnbodar och omklädningsrum kan vända sig
direkt till jan.raiend@megacard.se (vår tidigare leverantör) för offert för egna medlemskort.
De kort som redan finns ute kommer fortsatt att fungera i exempelvis Golfterminalen.

Introduktionskort

Om en medlem har tilldelats ett introduktionskort, så visas information om detta under fliken Kort. Introduktionkorten kan även skrivas ut med knappen Skriv ut.
Läs mer på sidan Administration » Organisationsenhet » Introduktionskort » hur man lägger in introduktionskort för medlemmar.

Beställning av nytt kort. Om en medlem tappat bort sitt kort, eller har ett trasigt kort, måste man beställa ett nytt kort ”manuellt”. Klicka knappen Beställ för att beställa ett nytt kort. Kort med löpnummer 2 och större debiteras klubben 12 kr per styck i samband med slutfaktureringen varje år.

OBS

Vill kunden uppgradera sitt medlemskort till ett MoreGolfkort (Medlemskort MasterCard) så hänvisar vi dessa till hemsidan http://moregolf.golf.se där ansökan och information finns tillgängligt.
Texten Medlemskort ändras till Betalkort i bilden nedan när en person har ett Medlemskort med MasterCard.

Om en beställning gjorts kan knappen Annullera användas tills nästa kortkörning gjorts (det vill säga. tills beställningen har skickats till korttillverkaren).
Vid beställning av nya kort genomgår kortet ett antal steg. Ett medlemskort kan ha något av dessa 6 olika status.

 • 0 = Nyutskick (ny medlem)
 • 1 = Påminnelse
 • 2 = Skickat till korttillverkaren
 • 3 = Beställd (ej aktiverad)
 • 4 = Aktiverad
 • 5 = Spärrad

Status Aktiv blir kortet endast när det dragits i terminalen, man måste alltså dra kortet i klubbens Golfterminal (eller annan klubb med golfterminal) för att aktivera ett nytt medlemskort.
När man aktiverar ett nytt kort spärras det gamla kortet. Ett kort behöver inte vara aktiverat för att fungera.

Innan första inloggning är statusen Skickat till korttillverkaren, alltså även om medlemmen har fått sitt kort men ännu inte har loggat in.

Nya beställningar av kort skall endast göras vid borttappade eller trasiga kort. Dessa kommer med direkt vid nästa kortkörningstillfälle. Medlemmarna får sina kort hemskickade inom 2-3 veckor.

Det finns nu två rapporter som visar beställda medlemskort, läs mer på sidan Medlemshantering » Medlemskort » Kortbeställning rapporter ».

En medlem kan även beställa kort för egen del direkt via Min Golf, t.ex. vid borttappat kort. Ett nytt medlemskort via webben kostar 39 kr och betalas av medlemmen med betalkort direkt vid beställningen av kortet på Min Golf.
Läs mer på sidan Webben » Min Golf » Förstasidan » Beställ medlemskort ».

Om medlemmen inte fått sitt kort - INGA KORT SKICKAS FETER MARS MånAD 2018 efter förbundsbeslut:

 • Kontrollera att medlemmen finns med i GIT med rätt adress.
 • Kontrollera att klubbens adress finns med.
 • Titta under fliken kort för att se om kort är beställt. (Det måste ha gått minst ett dygn sen personen blev inlagd).
 • Är en ny person redan medlem i en annan klubb skickas det inte ut något nytt kort.
 • Kontrollera att personen har ett aktivt medlemskap.
 • Kontrollera att personen har en hemmaklubb.
 • Kort till medlem som ej har rätt adress returneras till klubben som står som avsändare. Betalkort returneras till banken.