Administrera kort

Senast uppdaterad:

Skriv ut


OBS! Möjlighet till nybeställning av kort finns inte efter mars 2018. Fysiska medlemskort har plockats bort.

.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F). 

OBS

För att fliken Kort ska visas måste relationen Medlem finnas med i listan över relationer i grupprutan Klubbrelationer. Dessutom måste en medlemskapstyp finnas angiven för medlemmen på fliken Medlemsuppgifter.

När fönstret Person öppnas gör du så här:

 1. Välj fliken Kort. Här kan du se aktuella uppgifter om kortstatus, beställa kort, annullera kort, eller spärra kort.

  • En och samma person kan ha flera kort, men endast ett kort kan vara aktivt.

  • Vid beställning av nytt kort spärras tidigare kort automatiskt.

  • En beställning av nytt kort kan annulleras.

  • Ett nytt kort aktiveras av användaren vid inloggning i terminal eller på webben (under förutsättning att det ursprungliga lösenordet används).

  • Ett aktivt kort kan spärras manuellt.

  • Spärrat kort kan inte användas för inloggning i terminal, och inte heller för inloggning på webben såvida medlemmen inte ändrat det ursprungliga lösenordet (baserat på de sista fyra siffrorna på kortet).

Se aktuella uppgifter om kortstatus

  • Under texten "Personen har:" visas uppgifter om typ av kort (medlemskort eller betalkort), aktuellt löpnummer och om kortet är beställt, skickat till korttillverkaren, annullerat, eller spärrat.

Beställa nytt kort

  • Klicka på Beställ. Information om beställningsdatum och kortets status (ej aktiverat/aktiverat) visas.

Annullera kort

  • Klicka på Annullera . Beställningen av nytt kort annulleras och information om aktuellt kort (om något finns) visas under "Personen har:".  

OBS

Betalfunktionen för betalkort utfärdade av bank kan inte spärras i GIT, endast golffunktionaliteten i det kombinerade betal- och medlemskapskortet spärras.
Medlemmen måste upplysas om nödvändigheten i att ta direktkontakt med banken för att
spärra övrig funktionalitet.