Kortbeställning rapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Denna rapport används av SGF för debitering av kortkostnader till klubbarna. Klubben kan även använda rappporten för information och ev vidaredebitering till medlemmarna.

Det finns nu två nya rapporter framtagna för att se hur beställningar av medlemskort har genomförts.

Rapporterna används i första hand av SGF bl.a. som underlag för debitering av kortkostnader. 
Rapporterna kan även användas på klubbarna, varvid endast klubbens medlemmars kortbeställningar ingår. 

Rapporterna ligger under meny Rapport » Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter ».
Rapporterna heter

  • GIT.Kortbeställningar.rpx
  • GIT.Kortbeställningar_Sammanställning.rpx

Här ser du exempel på Sammanställningen.

Denna rapport kan tas ut på både SGF- och klubbnivå men på klubbnivå enbart för den klubb aktören är inloggad på. Även kort beställda av SGF visas trots att det inte är någon OE av typen klubb.

Urval: Datumintervall från och till på kortens beställningsdatum
Rapporten görs bara som Excel-anpassad.

 

Rapporten visar hur många kort som klubben beställt under den tidsperioden rapporten är uttagen för.

Batch står för kort nr 1 = ny person inlagd i GIT, systemet beställer kortet under nattens bachkörning.
Om klubben lägger in ny person och klickar på beställ kort så blir det klubben som beställt kort nr 1  (och får betala för det) då visas det inte under rubriken Batch utan under rubriken GIT.
EnterCard När en person säger upp sitt MoreGolfkort skickas uppsägningen även till GIT, då beställer systemet nytt Medlemskort till personen (helt nytt från 3 nov. 2009) kostnaden för detta kort står för närvarande Golfsystem för.
Min Golf visar hur många av klubbens medlemmar som beställt kort själva via Min Golf,  kostnaden för korten har var och en medlem stått för själva.
GIT visar hur många kort som är beställda av någon person inloggad i GIT, för dessa kort debiteras klubben varje år.

Här ser du exempel på den detaljerade rapporten.

Rapporten tas ut på SGF-nivå och ska kunna fungera som debiteringsunderlag för Golfsystem.
Rapporten görs bara som Excel-anpassad.

När denna rapport tas ut på klubbnivå så finns ej urvalet ”alla klubbar” utan endast den GK man är inloggad på (på samma manér som vi idag gör med olika statistikrapporter).
Inga andra urval än datumintervall kan göras på klubb. Det är bara kort som är beställda av inloggad klubb som visas.