Medlemsuppgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns många uppgifter som knyts till en medlem. Med begreppet medlemsuppgifter menas information om medlemskapet, giltighet, hemmaklubb, utträde m.m.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper.

Under fliken medlemsuppgifter registreras den viktiga medlemskapstypen, det vill säga under vilka villkor som medlemmen får spela och medlemskapstypen styr också årsavgifter och spelrätter.

Fliken visas inte, om man inte har lagt till klubbrelationen Medlem.
Asterisken till höger om ett fältnamn, betyder att fältet är obligatoriskt och måste fyllas i.

Medlemsnr kan användas för de som har ett gammalt Medlemsnr från GK96 (men behöver inte användas).

Välj ett Inträdesdatum om det inte är dagens datum.
Medlemskapstypen sätts eller ändras med knappen Medlemskapstyp. En ny dialogruta öppnas där du väljer medlemskapstyper i ett listfält. Du måste också ange ett Giltighetsdatum för hur länge medlemskapet skall gälla.

Om medlemmen inte har ett giltighetsdatum ibockat räknas han/hon inte som aktiv medlem och får heller inte tidningen Svensk Golf. Läs mer om förutsättningar för tidningen under rubriken Tidningen Svensk Golf ».

De avgifter som kopplats till respektive medlemskapstyp läggs automatiskt till som avgifter på medlemmen (om man kopplat avgifter till sina medlemskapstyper). Väljer man fel medlemskapstyp och byter till en annan måste man gå in under avgiftsfliken och ”manuellt” ta bort den avgift som lades till första gången, genom den automatiska kopplingen.
Kontrollera även den Ålderskategori som sätts automatiskt och visas nere till vänster.

I fältet Hemmaklubb markeras den egna klubben som hemmaklubb om medlemmen vill ha det så. Här visas också eventuella andra klubbar som personen är medlem i. Om man är medlem i en svensk klubb kan man inte ha en ej SGF ansluten klubb som hemmaklubb.

Om en medlem begär utträde ur klubben, skall man bocka i rutan Utträde och välja en Utträdesorsak och ett Utträdesdatum, läs mer under rubriken Avsluta medlemskap »

Det finns också ett Noteringsfält, där man kan skriva en valfri kommentar till medlemskapet. I SGF.Adressetikett.rpx finns det ett fält MedlemNotering, som hämtar uppgifter från Noteringsfältet i personbilden.

Tips

Genom att skriva olika texter (sökbegrepp) i Noteringsfältet kan man göra mycket detaljerade urval i rapporten t.ex. GIT.Adressetikett.rpx. Välj alternativet LIKNAR i fältet för Notering vid rapportfiltreringen, och knappa in det du vill söka på. Exempel kan vara golfbil för dem som har rätt att hyra golfbil.