Medlem

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Här visas personbilden i GIT. Personer registreras med personnummer i GIT och får då ett Golf-ID automatiskt. På sidan finner aktören länkar till samtliga funktioner i personbilden.

Varje person som registreras i GIT får ett Golf-ID automatiskt. Personer ska alltid registreras med personnummer för att undvika dubbelregistrering. (Det går även att registrera utan personnummer men det ska bara göras för utländska medborgare men även i detta fall är det viktigt att använda verkliga födelsedata).
En medlem har alltid en hemmaklubb som är den ytterst ansvarige för att medlemmen får tidning och har rätt handicap.

Man kan även lägga in personer i GIT som inte är medlemmar i golfklubben, t.ex. kömedlemmar, kontaktpersoner på företag, administrativ personal som inte är medlemmar etc.

Alla personer får dock ett Golf-ID, även en kontaktperson på ett företag. En person som inte är har någon aktiv koppling till en golfklubb på 18 månader läggs i den sk historikdatabasen. Där sparas information om personnummer, golf-ID, senast kända hemmaklubb samt senast kända Handicap. Dessa uppgifter "återuppväcks" så fort personen blir medlem igen. Enklast genom att försöka registrera som ny person med fullständigt personnummer.

 

Ny ruta för HCP-status visas över rutan klubbrelation med uppgift om EGA Exakt Handicap eller EGA Exakt Tävlingshandicap.
Nytt är också fältet Nationalitet som tillkommit i personuppgiftsfältet, används vid koppling till medlemsregister i idrottOnline.

Länkar

De olika funktionerna i personbilden beskrivs på separata sidor.
Följ länkarna nedan för att få hjälp med önskad funktion.

  1. Fliken Kapitalinsatser. Medlemshantering » Kapitalinsats »