Ändra e-postadress

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det är viktigt att ha rätt epost-adress till medlemmarna. Normalt ändrar spelarna den själv men den kan naturligtvis ändras med GIT också.

Meny

 Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper.

 När fönstret Person öppnas gör du så här:

  1. Ersätt den tidigare e-postadressen med aktuell e-postadress i fältet Privat eller Arbete, eller bådadera, i grupprutan Kontaktuppgifter. Var noga med att rätt e-postadress står angiven som Primär.

  2. Klicka på Verkställ för att spara ändringarna utan att stänga fönstret Person.

Om personen vars e-postadress har ändrats har ett användarkonto och en tidigare registrerad e-postadress skickas ett e-postmeddelande till den tidigare e-postadressen med följande information:

  • Att en ändring av e-postadressen har utförts.
  • Namn på den person som har utfört ändringen.
  • Den tidigare och nu aktuella e-postadressen.

Tänk på att

För att kunna ändra en e-postadress måste klubbadministratören vara tilldelad ett uppdrag som inkluderar denna specifika systemrättighet.

En persons e-postadress kan endast ändras om personen för vilken ändringen ska ske själv saknar systemrättigheter, eller om personen endast har systemrättigheter på den organisationsenhet som klubbadministratören själv är inloggad på.

Om dessa villkor inte är uppfyllda visas ett meddelandefönster med information om vilka organisationsenheter som personen har rättigheter i, och att e-postadressen inte kan ändras. För att e-postadressen ska kunna ändras i detta läge måste den berörda personen själv utföra ändringen via webbgränssnittet. Om detta inte är möjligt måste de organisationsenheter som personen har rättigheter i kontaktas för att tillfälligt ta bort de uppdrag som är tilldelade personen. Först därefter kan klubbadministratören på den organisationsenhet som personen är medlem i ändra e-postadressen.