Ändra födelsedatum

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning av hur aktören ändrar felaktigt födelsedatum på person. Gäller endast för personer som inte registrerats med personnummer.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F).

Om en person registrerats i systemet med felaktigt födelsedatum kan du som klubbadministratör ändra födelsedatumet i fönster Person.
Detta gäller bara för personer som registrerats med endast födelsedatum, dvs. utan personnummer.

 

När fönstret Person öppnas gör du så här:

  1. Verifiera att den person för vilken du vill lägga till ett personnummer är den önskade.

  2. Ange ett nytt och korrekt födelsedatum med sekelsiffra ÅÅÅÅ-MM-DD i fältet Födelsedatum * .

  3. Klicka på Verkställ för att spara ändringarna. Personens nya Golf-ID visas i fönstrets övre högra del.

  4. Notera det nya Golf-ID:et och meddela personen om ändringen.

* Obligatoriskt fält

 

OBS

Ändring av födelsedatum för registrerad person innebär att personen får ett nytt Golf-ID.

Tänk på att

När du anger ett nytt födelsedatum för en person ändras personens Golf-ID. Meddela den berörda personen det nya Golf-ID:et.

Du måste även beställa ett nytt medlemskort för personen.

Befintligt medlemskort spärras automatiskt av systemet, likaså golffunktionaliteten i ett befintligt bankkort.

Om personen har bokningar av tider och artiklar, eller anmälningar till tävlingar, flyttas dessa automatiskt till det nya Golf-ID:et av systemet.

Relationer av typen medlemskap, köer, uppdrag, tidning, familjegrupper etc. i olika klubbar flyttas automatiskt till det nya Golf-ID:et av systemet.