Avsluta medlemskap

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När en medlem vill avsluta sitt medlemskap i klubben, registrerat man ett s.k. utträde med orsak till varför personen slutar och datum för önskat utträde ur klubben.

Meny

 Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

 

 

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper.

Utträde ur en golfklubb innebär inte att personen försvinner från systemet och som regel finns någon relation kvar (Före detta medlem, borttagen medlem eller dylikt).
Kom ihåg att kontrollera uppgifterna under flikarna kapitalinsats och avgifter innan du anger uttträde för medlemmen.

Under fliken Medlemsuppgifter bockar man i rutan Utträde och anger ett datum i Utträdesdatum. Välj också en utträdesorsak i listrutan.

Tänk på att

Eventuellt justera giltighetsdatum för medlemskapet innan du bockar i utträde. Du får följande information när du bockar i rutan Utträde.

Personen kommer att fortsätta vara medlem till dess medlemskapets giltighetsdatum är passerat. När giltighetsdatumet passerats kontrolleras om medlemmen har någon fakturerad eller obetald avgift eller kapitalinsats till klubben, eller om personen har lån till klubben. Om så är fallet ändras klubbrelationen till Före detta medlem. I övriga fall ändras klubbrelationen till Borttagen medlem.

Tänk på att

  • För att kunna avsluta ett medlemskap måste du vara inloggad på en organisationsenhet av typen Klubb.
  • En klubb eller anläggning kan bara avsluta medlemskap för egna medlemmar.
  • Om en person är medlem i flera klubbar och vill avsluta andra medlemskap måste han/hon kontakta respektive klubb.
  • Inaktivera ev. spelavgift i avgiftsfliken så att inte medlemmen får fortsatt fritt spel

OBS

Personen kommer att fortsätta vara medlem till dess medlemskapets giltighetsdatum är passerat. När giltighetsdatumet passerats kontrolleras om medlemmen har någon fakturerad eller obetald avgift eller kapitalinsats till klubben, eller om personen har lån till klubben. Om så är fallet ändras klubbrelationen till Före detta medlem. I övriga fall ändras klubbrelationen till Borttagen medlem.

Man skall INTE radera person med knappen Radera person längst ner till höger i bilden. Då raderas personen från det centrala medlemsregistret och försvinner från andra klubbar där personen kan vara medlem.
Denna knapp skall endast användas vid dödsfall eller felaktigt upplagd person, läs mer under Radera person ».

Personer som begärt utträde finns kvar i medlemsregistret tills giltighetsdatum har passerats.
Här beskrivs hur dessa personer hanteras i olika situationer:

Dialogen Sök person

Om giltighetsdatum inte har passerats kvarstår personen som medlem till dess att man passerat aktuellt datum. Detta står också i den info som kommer fram vid utträdet: "Personen kommer att kvarstå som medlem t.o.m. ÅÅÅÅ-MM-DD". Följaktligen kommer då denna person att ge träff vid sökning på medlemmar, men inte på Före detta medlem.

Om giltighetsdatum har passerats, sätts personen till Före detta medlem om det finns någon form av ekonomisk relation, annars till Borttagen medlem. Borttagna ger inte träff vid sökning på före detta medlemmar. För närvarande finns ingen sökfunktion på Borttagna medlemmar som grupp.

SGF-statistiken

Eftersom en medlem som begär utträde kvarstår som medlem tills dess att giltighetsdatum passerats är han/hon per definition medlem fram till dess. Alltså ingår personen under aktiva i SGF-statistiken.
Förutsättningen är naturligtvis att vederbörande har en SGF-kategori i grupperna A, AB, AG eller H. Före detta medlemmar kommer inte med i SGF-statistiken.

Övriga Rapporter

Samma förhållande gäller rapporter. Fram tills dess att giltighetsdatum passerats är personen medlem och kommer med på rapporter.

Alltså, vid registrerat utträde är personens giltighetsdatum avgörande. Har datumet inte passerats är personen medlem i alla avseenden, oavsett avgifter, kapitalinsatser och deras status fram tills dess att datum passerats. GIT ändrar med automatik personens relation till Före detta eller Borttagen när datumet passerats.
Om giltighetsdatum är passerat sätts personen till Före detta om det finns någon ouppklarad ekonomisk relation, annars till Borttagen.

Tips

Vid utträde av medlemmar är det ett tips att först byta medlemskapstyp på dessa medlemmar till t.ex. ”Medlemmar som begärt utträde” för att undvika att dessa tilldelas avgifter eller kommer ut på fakturor.

Lista på borttagna medlemmar. I de rapporter (t.ex. etiketter) som har fältet Relation_ÄrMedlem kan man göra urval på ”Skilt från” och klicka i en bock i rutan.