Klubbrelation

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören ska registrera personens klubbrelation. En person kan ha flera olika relationer med golfklubben som t.ex. medlem, köande, kontaktperson för ett företag m.fl.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man har skapat en person skall man normalt registrera en eller flera klubbrelationer för medlemmen.

 

En person är antingen Medlem, Köande eller inget av dessa alternativ, t.ex. kontaktpersoner på företag eller administratörer som inte är medlemmar.
Markera aktuellt alternativ i listrutan och klicka på Lägg till.

Man kan vara både medlem och köande t.ex. en medlem som köar till en vagnplats. I listrutan Relation visas dessa val samt även andra relationer som kan finnas.

 

 

Längst upp till höger i fältet Aktivt Medlemskap i andra klubbar visas information om andra klubbar som personen är aktiv medlem i.
Bokstaven A
efter klubbnamnet betyder att spelaren har ett Aktivt medlemskap, medan AB betyder Aktiv Begränsat medlemskap i angiven klubb.

I nederkanten på personbilden finns ett antal flikar med ytterligare klubbrelaterad information. Vissa flikar t.ex. Köuppgifter finns bara om personen står i någon kö. Läs mer om respektive flik via länkarna.

Länkar

I personbilden finns ett antal "flikar" där ytterligare information visas och registreras:

Fliken Medlemsuppgifter. Medlemshantering » Medlemsuppgifter »

Fliken HCP. Medlemshantering » HCP »

Fliken Familjegrupp. Medlemshantering » Familjegrupp »

Fliken Uppdrag. Medlemshantering » Uppdrag »

Fliken Avstängning. Medlemshantering » Avstängning »

Fliken Kapitalinsatser. Medlemshantering » Kapitalinsats »

Fliken Skåp. Medlemshantering » Skåp »

Fliken Avgifter. Medlemshantering » Avgifter »

Fliken Kort. Medlemshantering » Medlemskort »

Fliken Utskick. Medlemshantering » Utskick till medlem »

Fliken Köuppgifter. Medlemshantering » Kö »