Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kontaktuppgifter på personen ska alltid vara aktuella. Viktigt att informera personen om att han själv kan ändra dessa uppgifter på Min Golf. Klubben kan aldrig ändra en persons personnummer när den en gång blivit registrerad.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (Ctrl+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper.

Det är viktigt att alltid ha aktuella uppgifter om varje person, adress och telefonuppgifter mm.
Varje medlem kan ändra sina egna uppgifter själv via Min Golf, så informera medlemmarna om den möjligheten i egna klubbtidningar m.m.

En formatkontroll (t.ex. +46586123456) av telefonnr har införts för att man skall kunna använda mobilnr för SMS-meddelanden, samt att telefonnr är komplett inför samarbetet med de Norska, Finska och Danska golfsystemen.
Formatkontroll av e-postadresser spärrar versaler (stora bokstäver) och andra ej tillåtna specialtecken. 
Samma kontroller är införda på Min Golf.

 

Överst till vänster står det "Personnummer: Finns" som upplysning, om man har registrerat med personnummer. Klubben kan aldrig visa eller ändra en persons personnummer när det en gång har registrerats. För att rätta eventuellt felaktiga personnummer, kontakta GIT-supporten.
Även om man registrerar administratörer och kontaktpersoner som inte skall vara golfmedlemmar ska dessa registreras med personnummer.

Personens Golf-ID sätts automatiskt av systemet det visas uppe till höger. Golf-ID består av födelsedatum + ett löpnr som skiljer alla personer med samma födelsedatum, även personer som inte är medlemmar t.ex. administratörer eller kontaktpersoner på företag får även de ett Golf-ID.

Tänk på att fråga nya medlemmar om de Godkänner att namnet publiceras på start- och resultatlistor webben och välj ett av alternativen i fältet PUL. Publiceras på webb innebär att medlemmens namn finns med i start- och resultatlistor mm. som kan hämtas via Min golf. Om man anger alternativet Godkänner ej att namn publiceras på webb, skrivs ordet Sekretess i stället för namn.

Anges ingenting kommer medlemmens namn, klubbtillhörighet och starttider/resultat visas på Internet. Medlemmen kan också själv förändra detta via Min Golf. 

Läs mer om hantering enligt PUL under rubrik Medlemshantering » Sekretess PUL mm ».
Läs mer om Regelverket för behandling av personuppgifter i GIT här.

OBS

Om man ändrar adress efter att man har överfört ett fakturaunderlag till ekonomisystemet, och skall skriva ut t.ex. en påminnelse, så ligger den gamla adressen kvar i ekonomisystemet. Det finns en funktion för att föra över ny medlemsinformation till ekonomisystemet, läs mer om hur man gör under resp ekonomisystem.