Ny person

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören registrerar en ny person med personnummer. Vid ny registrering görs en kontroll mot hela Sveriges register. Det görs för att undvika att en person blir registrerad två gånger. Finns personen redan registrerad visas personbilden utan adressinformation. Aktören kan även registrera en utländsk medborgare utan personnummer.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Ny Person (CTRL+N). Fönstret Ny person öppnas.
Vill du öppna fönstret Person med en befintlig person ska du i stället söka person (CTRL+F).

Ny person med personnummer

Välj att registrera med personnummer. När man knappar in personnummer med fyrställigt årtal och trycker knappen Kontrollera, sker en kontroll om detta personnummer finns upplagt i GIT:s personregister (hela golf Sveriges register). Om personen finns upplagd på den egna klubben visas den personens befintliga uppgifter, som om man hade sökt fram personen.
Om dialogrutan enligt nedan visar ”Det finns ingen person i systemet med givet personnummer” är det rätt, och man går vidare med att klicka OK eller genom att stänga fönstret.

 


När man går vidare blir alla fält skrivbara och man fyller i respektive fält. Skriv in Adress och Telefonnr samt eventuell E-postadress

OBS

Om gatuadressen är längre än 24 positioner kommer inte hela adressen med på etiketten till tidningen Svensk Golf.
Rutorna under Primär anger det primära telefonnr respektive den primära E-postadressen, tänk på att bocka i rätt ruta. Man kan registrera 3 olika adresser för varje person, Bostadsadress, Arbetsadress eller en Alternativ adress. Tänk på att bocka för den adress som skall vara fakturaadress i rutan Faktura.

Tidningen Svensk Golf skickas alltid till bostadsadressen.
Tryck på knappen Skapa för att lägga till personen i registret. Fönstret expanderas och ger plats för att registrera alla övriga uppgifter för medlemmen.

Person medlem i fler golfklubbar

Om personen redan finns som medlem på annan klubb visas en personbild utan adressinformationen med uppgift om Aktivt medlemskap i andra klubbar eller intresseorganisationer som t.ex. PGA.
Aktiva medlemskap visas längst upp till höger i personbilden med en förkortning för typ av medlemsskap.
A=Aktiv, AB=Aktiv Begränsad, H=Hedersmedlem

Man kan lägga till personen som medlem även i den egna klubben och man kan registrera klubbrelationer för klubb nr 2 t.ex. Medlemskapstyp, Kapitalinsats, Skåp etc

När personen blir medlem i den egna klubben visas adressinformationen från hemmaklubbens uppgifter och en information om vilken klubb som är Hemmaklubb visas i fältet Annan SGF-ansluten.

För att byta hemmaklubb är det bara att klicka i den egna klubben som hemmaklubb. Kontakt skall tas med den gamla klubben för att undvika eventuellt missförstånd.

Tänk på att

Befintligt medlemskort fungerar även efter byte av hemmaklubb.

Ny person utan personnummer (utländsk medborgare)

Skall endast användas för utländska medborgare som saknar personnr. Välj samma kommando Register » Ny person men bocka för alternativet ”Registrera utan personnummer” och klicka på knappen Ja i den dialogruta som visas.

 

Skriv därefter in Förnamn, Efternamn, Kön och Födelsedatum.

Det är viktigt att använda korrekta födelsedata (ÅÅMMDD) även i detta fall. Felaktiga data kan bland annat ge felaktig statistik och felaktig fakturering av avgifter.
Tryck på knappen Kontrollera för att utföra en kontroll om samma namn och födelsedatum redan finns i registret.

Om ingen dubblett finns visas en dialogruta där du skall klicka Ja för att lägga till personen i registret.

Om uppgifterna krockar med en befintlig person med samma namn, får man t.ex. kontrollera adressuppgifter mm. För personer som registrerats utan personnummer visas alltid fältet Personnummer uppe till vänster utan innehåll.

Om man i efterhand vill lägga till personnummer skriver man in personens personnummer i rutan och sparar ändringen. Kontroll sker då att ingen dubbel­registrering sker.

OBS

Registrera aldrig en svensk medborgare utan personnr, då detta kan leda till dubbletter i systemet.