Radera person

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om hur aktören raderar en person ifrån registret. Vilka uppgifter som sparas på raderad person redovisas. Har personen relation till klubben raderas den inte från systemet..

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person ( eller CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.
När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper.

OBS

För att kunna ta bort en person ur GIT krävs det att klubbadministratören har speciella rättigheter i systemet. Rättigheten måste ingå i den eller de roller som i sin tur definierar de uppdrag som tilldelats klubbadministratören.

Det kan bli aktuellt att ta bort en person ur GIT om personen har avlidit, om personen blivit felaktigt registrerad, eller om personen har ångrat sig och inte vill fullfölja sin medlemsansökan.

Läs här om automatisk rensning i registret

För att en person ska kunna tas bort ur GIT måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Ingen ekonomisk relation till den egna organisationsenheten
 • Ingen relation till annan organisationsenhet
 • Inga bokningar framåt i tiden på någon organisationsenhet
 • Ej registrerad på några uppdrag på en organisationsenhet
 • Ej registrerad som deltagare i någon tävling framåt i tiden på någon organisationsenhet
 • Inga avgifter som är aktiverade eller betalda och som fortfarande är giltiga på någon organisationsenhet

Om ett eller flera av dess villkor inte är uppfyllda visas information om detta i fönstret Borttag av poster. Innan personen kan tas bort måste relationer, bokningar, avgifter, uppdrag tas bort.

Vad händer när en person tas bort ur GIT?

Om en person har en spelrätt blir personen f.d. medlem och kan inte raderas. Lika som för lån. Kapitalinsatsen måste tas bort innan personen kan raderas.

Om personen är registrerad som kontaktperson och det finns minst en person kvar i familjegruppen som är medlem i den aktuella klubben flyttas markeringen för kontaktperson automatiskt över till denna person. Om mer än en person uppfyller villkoren för att bli kontaktperson blir den äldsta personen i familjegruppen automatiskt kontaktperson.

Om personen har en markering om tidning (Svensk Golf) under fliken Familjegrupp kontrolleras om en annan person i familjegruppen uppfyller villkoren för att få tidningen. Om sådan person finns flyttas markeringen automatiskt till denna person. Om mer än en person uppfyller villkoren ställs tidningen ut på den nya kontaktpersonen i första hand, och den äldsta personen i andra hand.

Uppgifter som registreras och sparas när en person tas bort ur GIT:

Följande uppgifter sparas:

 • Personnr 
 • Golf-ID
 • Namn
 • HCP
 • Datum för senast kända HCP
 • Utträdesdatum
 • Datum för borttag
Uppgifter om personer som raderas och har Utträdesorsak = Avliden sparas ej.

 • Golf-ID och namn för den person som tas bort
 • Golf-ID för den person som tagit bort annan person
 • Datum och klockslag när personen togs bort
 • Vilken organisationsenhet den person som tagit bort annan person är inloggad på vid den aktuella tidpunkten 

När fönstret Person öppnas gör du så här för att ta bort en person

 1. Välj fliken Medlemsuppgifter.
 2. Ändra datumet i rutan Giltig t o m till ett datum som är tidigare än dagens datum.
 3. Markera Utträde i grupprutan med samma namn och svara Ja på frågan om du vill fortsätta.
 4. Välj Övrigt som utträdesorsak.
 5. Klicka på Verkställ.
 6. Klicka sedan på Radera person i fönstrets nedre högra del.
  Fönstret Person stängs och det bakomliggande fönstret Sök person visas. Tryck på F5 för att uppdatera informationen i listan Sökresultat person. Den person som är markerad i listan och som har tagits bort försvinner nu.

 

OBS

Denna knapp syns endast om inloggad person har rättighet att radera personer.

Automatisk rensning i GIT

Efter releasen 3 december kommer vi att starta projekt med att rensa personer i GIT. Enligt lag är vi skyldiga att radera icke aktiva personer efter 12-18 månaders inaktivitet. Detta kommer att pågå under en månads tid med start i mitten av december 2012 och därefter ske årligen.

Årlig rutin fr.o.m 2013

En gång om året under första halvan av januari, kommer vi att radera personer i GIT. Innan rensning kommer vi, för personer som är registrerade med personnummer, att spara undan vissa uppgifter. Uppgifter som sparas är: personnummer, Golf-ID, HCP och senast kända HCP-datum. Detta innebär att om en person önskar återkomma till golfen och klubben registrerar den återkommande golfaren med personnummer så kommer golfaren att återfå sitt tidigare Golf-ID och klubben kommer att se dennes senast kända HCP.

Raderas gör:
Personer som saknar relation till organisationsenhet (t.ex. Golfklubb eller Intresseorganisation) och vars senaste Utträdesdatum och Giltighetsdatum är passerat med minst 2 år vid senaste årsskiftet.

Exempel som INTE raderas (=har relation):
Personer som är köande, äger kapitalinsats, innehar skåp, är kontaktperson för företag, är kontaktperson för klubb, innehar giltigt uppdrag eller innehar giltigt introduktionskort.

Vi raderar heller inte spelare som har en bokad starttid eller en tävlingsanmälan framåt i tiden. Detta trots att spelaren kanske uppfyller alla övriga krav för att raderas.