Personrapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns ett stort antal rapporter som visar medlemmarna och deras olika uppgifter. Man kan exportera rapporterna till Excel för vidarebehandling lokalt på klubben.

Meny

Man kan skriva ut personrapporter från personbilden på två sätt. Antingen genom att trycka kortkommando CTRL+P eller Menykommando Rapporter » Personrapporter.
På sidan Direktutskrift » finns en förteckning över vilka rapporter som kan skrivas ut med kortkommandot CTRL+P när man har en person framme i personbilden.

På sidan Rapporter » beskrivs rapportfunktionen och hur man filtrerar och sorterar rapporter. Där beskrivs också hur man kan göra enklare justeringar i rapporterna.

OBS

Det finns även personrelaterade rapporter under menyerna Tävlingsrapporter, Organisationsenhets-rapporter, Statistikrapporter eller Anpassade rapporter.

För att skriva ut på skrivare klickar man funktionsknappen Print när rapporten visas på skärmen.

 

Standardrapporter


Under menyvalet Personrapporter har ytterligare en nivå skapats, för att det skall bli lättare att hitta bland alla rapporter.
Vanliga personrapporter resp olika varianter av adressetiketter för olika etikettskrivare.

Under Personetiketter finns tre typer:
- Adressetiketter
- Bagbricksetiketter
- Noteringshäftesetiketter


Under rubriken Personrapporter » Personrapporter finns följande rapporter (inleds med namnet GIT. eller SGF.).

 • Avgifter
 • Handicaphistorik
 • Handicaptavla
 • Kapitalinsatser
 • Köförteckning två varianter
 • Medlemmar som saknar giltigt medlemskap
 • Medlemsförteckning
 • Medlemskap
 • Medlemsmatrikel
 • Personfakta
 • Personimport
 • Diverse rapporter för vidarebearbetning i Excel utan sidbrytningar och sidhuvuden.
  Du hittar dessa rapporter genom att ordet .Excel ingår i rapportnamnet, t.ex. SGF.En_per_adress.Excel.rpx eller SGF.Medlemskap.Excel.rpx m.fl
 • Det har tillkommit en rapport med en medlemsförteckning som är anpassad för att vidarebearbeta i Excel. Rapporten heter "SGF.Medlemsförteckning.Excel.rpx"

Under rubriken Organisationsenhet » Organisationsrapporter finns bl.a. rapporter för

 • Aktiebok
 • Kapitalinsatsregister
 • Skåpförteckning
 • Uppdragsförteckning
 • Återbetalda lån

Under rubriken Statistikrapporter finns bl.a. statistik över

 • Medlemmar fördelat per ålder, medlemskapstyp, HCP m.m.
 • SGF-statistik

Statistikrapporter som hanterar nybörjare

 • Medlemsstatus (GIT_Stat.Medlemsstatus.rpx)
 • Statistik över nybörjare (GIT_Stat.Nybörjarstatistik.rpx)

Det kommer till nya rapporter allteftersom, så ta för vana att efter en ny GIT-version gå igenom de olika rapportrubrikerna och kontrollera om det finns några nya användbara rapporter.