Sekretess PUL mm

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Normalt visas namnet på start- och resultatlistor, men man kan förhindra att namnet visas på dessa listor, istället för namn visas ordet Sekretess.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F).

PUL står för Person Uppgifts Lagen och där finns regler för att man själv skall kunna bestämma när t.ex. namnet skall visas på Internet.
När fönstret Person öppnas visas sekretessinformationen under fliken Sekretess.

Standardinställning för en nyskapad person = Godkänner att namn publiceras på webb samt att man är sökbar via namn i Mina golfvänner.


 

 1. Om personen gett tillstånd (via annan kanal än Svenska Golfförbundets webbtjänster) till att hans eller hennes namn publiceras på de webbtjänster som tillhandahålls av Svenska Golfförbundet markerar du Godkänner att namn publiceras på webb.

  Eller:
  Om personen uttryckligen inte samtycker (via annan kanal än Svenska Golfförbundets webbtjänster) till att hans eller hennes namn publiceras på de webbtjänster som tillhandahålls av Svenska Golfförbundet markerar du Godkänner ej att namn publiceras på webb.

 2. I rutan "Sökbar med namn i tjänsten Mina golfvänner" kan man spärra att man blir sökbar med namn för andra att lägga till dig som golfvän.
  Man kan fortfarande lägga in en golfvän via Golf-ID även om man anger Nej i denna ruta.

 3. Klicka på Verkställ för att spara ändringen utan att stänga fönstret Person.

 

Utökad sekretess

 

Det finns nu en ytterligare sekretessnivå  som kallas  utökad sekretess, som innebär att en persons kontaktuppgifter döljs för alla även  för klubbens GIT-administratörer. Personen  får ett nytt Golf-ID som inte är knutet till födelsedatum och även ett alias-namn och adress kan registreras.

Det är endast GIT-supporten som kan registrera den utökade sekretessen med uppgifter som klubben skickar in.

Klubben måste vara spelarens hemmaklubb och skall skicka in följande uppgifter till GIT-supporten.

 1. Spelarens nuvarande Golf-ID och namn.
 2. Nytt förnamn (befintligt kan vara kvar)
 3. Nytt efternamn (befintligt kan vara kvar)
 4. Adress och övriga kontaktuppgifter som skall visas i GIT.

GIT-supporten lägger in dessa uppgifter i GIT och meddelar personen och golfklubben att han/hon har utökad sekretess.

Tänk på att

Tillstånd för namnpublicering enligt PUL gäller framförallt i samband med publicering av resultat- och startlistor på de webbtjänster som tillhandahålls av Svenska Golfförbundet.

Dessa uppgifter kan även ändras via Min Golf

Läs mer om Regelverket för behandling av personuppgifter i GIT här.