Skåp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Många klubbar har klädskåp och/eller vagnplatser att hyra ut till medlemmarna. GIT innhåller funktioner för att hantera denna uthyrning med bokning, avgifter och fakturering.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.
När man sökt fram personen visas personbilden direkt eller ett antal personer som stämmer med sökvillkoren, markera aktuell person och klicka på knappen Egenskaper. Skåpavgifter visas under fliken Skåp.

Man kan ha flera olika typer av skåp t.ex. bagskåp, klädskåp definierade. Man skapar en skåpserie med ett antal numrerade skåp vilka man sedan knyter till en medlem, följ länkarna nedan.

Under fliken Skåp visas de skåp som man är tilldelad. Förutom Skåptyp och nr visas Avgiften och Status. Man ser även när skåpet är Upplagt och om det är Fakturerat och Betalt. När man har betalat avgiften (det vill säga fakturerat med automataktivering) sätts en bock i fältet A (Aktiverad).

 

Lägg till ett skåp

Under Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter finns en skåpförteckningsrapprt och under Organisationsenhet » Organisationsenhetsetiketter finns en rapport med numrerade skåpetiketter.
Klicka på Lägg till för att knyta ett skåp till medlemmen.

 

Markera vilken Skåpserie det gäller och bläddra fram ett ledigt skåp i nedre rutan.
I fältet Urval kan man välja Visa enbart outhyrda skåp genom att bocka i rutan och klicka på Visa. Man kan också visa ett intervall i skåpserien genom att ange ett Fr.o.m. nr och ett T.o.m. nr och klicka på Visa.
Bockar man i rutan Alla visas alla skåp och man bläddrar 50 skåp i taget med pilknapparna undertill.

Tänk på att man kan sortera skåpen genom att klicka i rubriken för respektive kolumn. Detta gäller alla listuppställningar på skärmen.
Om man markerar ett skåp och klickar på Egenskaper visas ett informationsfönster för aktuellt skåp. Där kan man också skriva in en valfri Notering beträffande skåpet.

För att tilldela nya skåpavgifter för nästkommande år finns ett särskilt val i funktionen för tilldelning av avgifter, följ länken Tilldela skåpagift nedan.

Ta bort ett skåp

Gå in via personbild på medlem som inte längre ska ha kvar sitt skåp. Välj fliken Skåp, markera (alt dubbelklicka) senaste skåpavgiften klicka därefter på Egenskaper. Bocka ur rutan Uthyrd till, sedan kan man ange datum i rutan Uthyrd t.o.m.. När datum som angivits som i rutan för Uthyrd t.o.m har passerat då står inte person som Skåpägare längre.


 

Tips

Om du får meddelande om att skåpet inte är betalt trots att det är aktiverat i medlemsbilden, skall du se till att skåpet är betalmarkerat i GIT.
Gå in under menyalternativet Ekonomi » Fakturakontroll », skriv in Golf-ID och klicka på Sök för att visa ev obetalda avgifter, bocka i rutan för Betalt under kolumnen B och tryck Spara.

Länkar

Man kan fler olika skåpserier och man kan förnya avgifterna årsvis, följ länkarna