E-post till inbokade personer

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Förutom e-post till egna medlemmar och tävlingsdeltagare, kan man även skicka e-post till alla personer med inbokade tider i starttidsschemat. T.ex. vid Bana stängd, första starttid uppskjuten etc.

Man skriver ett eget formulerat meddelande som skickas till inbokade personer aktuell dag, som har en giltig e-postadress i GIT. Den som har markerat att man inte vill ha e-post från icke medlemsklubb, får ingen e-post.

E-postfunktionen kompletteras med reklam och egen information.

Vi går från textmail till informativa och moderna bokningsmail som även innehåller informationen ”Aktuellt från klubben” som klubben styr över helt.

Bokningsmailen innehåller även annonser som säljs via Traveas. Överskottet från annonsverksamheten tillfaller i sin helhet GIT-budgeten.

I GIT har vi lagt till två nya fält, ”Aktuellt på klubben” och ”Avbokningsregler”. Klubben bör fylla i och hålla texterna uppdaterade och aktuella. Informationen i ”Aktuellt på klubben” syns i alla boknings- och tävlingsmail som skickas per automatik från GIT.

De nya fälten finns under menykommando Admin » Webb och e-post » Klubbinformation ».

Exempel

Exempel på användningsområde i tidbokningen:

Till spelare inbokade kan det vara bra att kunna skicka ett e-post i händelse av att ni behöver flytta starttiden av någon anledning, banan stängd eller liknande.

Klubben måste ha en registrerad e-postadress i formulär Organisationsenhet. Om klubben saknar registrerad e-postadress visas ett felmeddelande när man skickar iväg meddelandet.

Den person som har rätt att "Uppdatera starttidsbokning" har också rätt att skicka e-post från starttidsschemat.

En ny knapp Skicka e-post har lagt till i Starttidsschemat till höger om bana och datum. Kommandot Skicka e-post finns även i rutan som visas när man högerklickar en starttid.

När man klickar knappen Skicka e-post visas dialogrutan Visa mottagare med alla inbokade personer aktuell dag. De personer som har en giltig e-postadress är redan förbockade. Personer utan e-postadress eller personer på andra klubbar som har markerat att de inte vill få e-post från andra klubbar.

 

Med bockrutan Markera Alla kan du avmarkera alla personer eller bocka för alla personer som har e-postadress.

Man kan själv avmarkera en eller flera personer som man inte vill skicka e-post till.

Om du ska skicka e-post till endast en boll, markerar du alla spelarna i en boll och högerklickar och väljer Skicka e-post. I detta fall blir bara spelarna i aktuell boll markerade i dialogrutan Visa mottagare.

När man klickar Skapa e-post visas en sida där man skapar meddelandet.

Fyll i ett beskrivande Ämne och själva meddelandetexten. Avsändaradressen är no-reply@golf.se.

Man kan inte svara på mailet, men klubbens e-postadress står i nerkanten för den som vill svara klubben på utskicket. Om klubben saknar registrerad e-postadress visas ett felmeddelande.

Funktioner för att bifoga filer, eller lägga in klickbara länkar finns inte i dagsläget, den enda formatteringen man kan göra är ny rad (skift+retur) eller nytt stycke (retur).

I slutet på mailet skrivs en standardtext angående möjligheten för medlemmarna att avsäga sig e-postutskick från klubbar där man ej är medlem. (Man kan inte avsäga sig e-post från egna klubben).

Klicka knappen Skicka för att verkställa e-postutskicket. För att få dokumentation på gjorda utskick skickas även en kopia till klubbens e-postadress.

Tips

Om en spelare undrar hur man kan avsäga sig e-post, så hänvisa till Min Golf där medlemmen själv kan avsäga sig e-post från andra klubbar.

Du kan även registrera avsägningen direkt i GIT. Se sidan Utskick till medlem ».

Tänk på att

Respektera alltid din gäst och medlem, skicka inte för många mail, resultatet blir bara att golfarna inte kommer att ha några giltiga e-postadresser i GIT.

En gäst kan alltid avmarkera sig från information från andra klubbar (via Min Golf) men medlemmar kan inte göra det.

Medlemmens alternativ är att ta bort sin e-postadress i GIT/Min Golf.

Tänk också på att det finns ett regelverk kring e-postmarknadsföring som inte tillåter en klubb att skicka ut erbjudanden om medlemskap till spelare som gästat klubben.