Uppdrag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning hur aktören lägger till uppdrag på person. Uppdrag används för att styra behörigheter till olika funktioner i GIT.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

Under fliken Uppdrag kan man tilldela en medlem olika uppdrag som man har skapat på organisationsenheten. Befintliga uppdrag visas i listfönstret med vilken Roll personen har och under vilket tidintervall uppdraget skall vara kopplat till medlemmen.

För att kunna lägga till och ändra något under fliken Uppdrag måste man ha rättigheter för detta, det finns ett eget behörighetsalternativ när man skapar roller för uppdrag, läs mer om uppdrag och rättigheter under rubriken Administration » Behörighet och rättigheter ».

 

Man lägger till ett nytt uppdrag med knappen Lägg till.

 

Ett nytt fönster visas där man markerar det uppdrag som personen skall tillhöra och under vilken tidsperiod. Fr. o.m. respektive T.o.m. som medlemmen skall tillhöra respektive uppdrag.Öppna en uppdragsmapp och välj den roll personen skall tilldelas.OBS! Uppdraget har en start- och sluttid kopplat till sig som inte kan överskridas i denna dialogruta.Uppdraget har också ett min- och maxantal deltagare kopplat till sig. Ett rött kryss visas på en roll som inte har tillgängliga platser. Klicka på Spara när du har gjort ditt val och valt tidsperiod.

Arrangemangsuppdrag används för att koppla en person till ett arrangemang t.ex. en SGF-tävling.

Man ger på detta sätt behörighet för personen att arbeta med ett visst arrangemang under en begränsad tid.

Bocka i rutan Visa arrangemangsuppdrag för att visa alla arrangemang i listan med uppdrag.

Om en person inte längre skall ingå i ett uppdrag, markerar man uppdraget och klickar på knappen Ta bort.

Tips

Uppdragen har alltid en angiven sluttid (T.o.m.). Om en person inte längre kan logga in, kontrollera både sluttiden för uppdraget och sluttiden för personen i uppdraget.