Utskick till medlem

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Golfsverige har bestämt att man skall kunna använda adressinformationen i GIT:s medlemsregistret för vissa utskick från andra organisationer än hemmaklubben. Varje medlem har dock möjlighet att spärra för utskick från dessa organisationer.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register välja Sök person (CTRL+F), och söka fram aktuell person med Golf-ID eller namn.

Klubben kan uppdatera dessa spärrar via personbilden i GIT och medlemmen kan själv ändra spärrarna via Min Golf.

På fliken Utskick i personbilden kan man se och ändra vilka organisationer som skall kunna använda klubbens adresser till medlemmarna. 
Välj alternativ Ja eller Nej för respektive organisation och klicka på Spara.

 

Alternativet Utskick från ej medlemsklubb innebär att t.ex. andra klubbar som har någon relation till medlemmen t.ex. tävlingsdeltande eller greenfeespel, kan få tillgång till adressinformation för utskick för t.ex. startlistor, tävlingsresultat etc.
Klubbar som inte har någon relation till en medlem kan aldrig få tillgång till adressinformationen för utskick.

Bekräftelse på en bokning/avbokning eller en starttid i tävling kan nu meddelas via E-post. Man kan själv styra om man vill ha e-post vid bokning resp starttider.

OBS

Spelare från Norge, Finland och Danmark omfattas inte av mailutskick från GIT, varken bokningsbekräftelser eller mail med starttider skickas till norska, finska eller danska spelare, då deras mailadresser inte finns registrerade i GIT.