Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbportal

För specifika inställningar för bokningsappen finns det en webbportal för varje klubb.
Adressen till portalen är: portal.mingolfbokning.se.
Har ni glömt ert lösenord testa länken för glömt lösenord,
inloggningsuppgifter skickas då till klubbens primära e-postadress.

För att komma till klubbportalen, klicka här.

För informationsguide i portalen klicka här.

Info om dynamisk prissättning Visa

Dynamisk prissättning är inte rabatter utan syftar till att öka pris på de tider som är attraktiva och minska på de som är mindre attraktiva – för att generera en ökad lönsamhet.

Prisökning – När det är hög beläggning ska priset kunna gå upp och klubben får en ökad marginal på de tiderna.

Prisreducering – När beläggningen är låg, vid exempelvis del av dag eller lågsäsong anpassas priset för att kunna sälja greenfees som annars inte hade sålts för att öka beläggningen

Priset är en avgörande faktor för att öka kapacitetsutnyttjandet och få en ökad lönsamhet oavsett om man ökar eller sänker priset

För informationsguide om dynamisk prissättning: Info om Dynamisk prissättning (klubbportal) .pdf

Varför dynamisk prissättning? Visa

  • Inga tredjepartsaktörer, klubben behåller kontrollen vilket pris som finns på starttider.
  • Inga minskade marginaler.
  • Inga onödiga prisreduceringar.

Klubben bestämmer om sin egen prissättning och vilken prisstrategi de önskar.

Behåller kontrollen inom klubben.

FAQ - Dynamisk prissättning Visa

Q - Justeras priset hela tiden?
A - Ja priset justeras hela tiden efter utbud och efterfråga.

Q - Går priset upp och ned?
A - Ja, om man har ställt in att priset ska gå upp och ned.

Q - Kommer alla tider att prissättas dynamiskt (reduceras alt prishöjas)?
A - Nej, klubben väljer själv antalet starttider som ska omfattas av dynamisk prissättning i inställningarna. Max antalet är 32 tider under en och samma dag (16 reducerade och 16 höjda).

Q - Hur påverkas priset om golfklubben redan har olika priser?
A - Dynamisk prissättning tar hänsyn till alla olika priser.

Q - Vem styr dynamisk prissättning?
A - Enbart klubben, klubben behåller självkontrollen.

Q - Kan priset gå ner hur mycket som helst?
A - NEJ, priset kan bara gå ner så långt som man ställ in t.ex. 30% av ordinarie pris.

Q - När ska golfklubben aktivera dynamisk prissättning?
A - Det är inget farligt att slå på dynamisk prissättning och testa, är man ej nöjd kan man slå av direkt.

Q - Hur mycket jobb blir det för en golfklubb som aktiverar dynamisk prissättning?
A - Dynamisk prissättning är automatiserat, men det beror om aktivt man vill jobba med den men generellt så är det enda jobbet att man måste ställa in inställningarna via portalen.

Q - Behöver golfklubben både ha dynamisk prissättning uppåt och nedåt?
A - Nej det är upp till varje klubb om man vill ha endast nedåt eller uppåt eller både och.