Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar i GIT

Tills alla delar är överflyttade till nya GIT måste inställningar göras både i nya och gamla GIT.

Inställningar i nya GIT

Skapa ny bana i GIT och lägg till slinga

Kryssa i Pay & play. Kryssa även i Visa bana i externa kanaler om ni vill att banan ska vara bokningsbar via Min Golf (görs efter att du i gamla GIT skapat starttidsintervall). 

Lägg till slinga

Värden för Samtliga bokningar och undantag från Samtidiga bokningar går ej att aktivera för en Pay & play bana.

Gå därefter in i gamla GIT 

Inställningar i gamla GIT

Gå in på din Pay & play bana och skapa starttidsintervall

Tvingande betalning på Pay & play banor

Om klubben vill ha tvingande betalning vid Pay & play bokning så aktiveras det under menyvalet Klubb och webbinfo - fliken Klubb- och webbinställningar. Kryssa i Tvingande betalning på Pay & play banor.

Vilka kontroller görs inte på en Pay & play bana?

Följande regler bortses från när kryssruta Pay & play är ifylld på en bana i GIT:

Om klubben har inställningar ”Identifierat samtliga spelare….”

Samtliga HCP-regler

Reservationsregler

Klubb och webbinfo » No show » Avbokning kan ske senast xx före start
För en P&P bana tas ingen hänsyn till detta, avbokning kan ske väldigt nära starttiden, men inte när starttiden passerat.