Senast uppdaterad:

Skriv ut

Allmänt om Webben och GIT

Övergripande information om webben och GIT.

GIT-systemet är utvecklat för att dra nytta av kraften och tillgängligheten med Internet. Grundtanken har hela tiden varit att kunna boka tider och anmäla sig till tävlingar på Internet. Webb-adressen är http://www.golf.se

Medlemmarna kan också uppdatera sina egna uppgifter och registrera handicapronder på Internet.
GIT-systemet innehåller funktioner för att automatiskt publicera deltagar-, start- och resultatlistor för tävlingar på Internet.
Den nya Golfguiden på Internet hämtar automatiskt information från GIT-systemet.

Internet och integriteten

I GIT:s medlemsregister finns en märkning om en person inte vill att hans/hennes namn skall visas på start- och resultatlistor.
Man kan ändra denna märkning via Min Golf eller kontakta klubben så kan de ändra märkningen i GIT-klienten.

 

Svaret på frågan lagras i GIT:s medlemsregister.
Kansliet kan i efterhand ändra denna inställning i GIT
i fältet PUL.

Om man inte godkänner att namnet publiceras på Internet visas ordet Anonym i stället för namnet i listorna.
Om en golfare inte vill att sitt namn skall visas på deltagar-, start- och resultatlistor kan man själv gå in på Mina uppgifter på Min Golf och ändra den här inställningen.
Läs mer om hantering enligt PUL under rubrik Medlemshantering » Person » Hantera uppgifter om PUL »

Publicering på Internet

Hur man publicerar olika uppgifter på Internet beskrivs under respektive funktion.

Länkar

Tävlingsinformation beskrivs under Tävling » Publicering på webben ».
Tidbokningsinformation beskrivs under Tidbokning ».
Information till Golfguiden beskrivs under Administration » Organisationsenhet » Golfguiden »