Senast uppdaterad:

Skriv ut

Golfguiden på svenskgolf.se

Information om Sveriges golfklubbar finns samlat i golfguiden som hittas på svenskgolf.se.

OBS

Golfguiden 2017 som skickades ut med Svensk Golf i våras var den sista i tryckt format. Som ett led i den digitala utvecklingen med nya möjligheter och att produkten inte är kostnadseffektiv har SGF beslutat att inte längre beställa printversionen. Egmont fortsätter att driva och vidareutveckla den digitala Golfguiden som fått en rejäl uppdatering inför 2018. Golfklubbarna kan ha aktuell information och även utnyttja mer flexibla annonslösningar.

Klicka här för att komma till Golfguiden!

Digitala Golfguiden på svenskgolf.se

När man klickar på Golfguiden på svenskgolf.se visas en söksida där man på olika sätt kan söka sig fram till den klubb man vill få information om.
Kartan kan zoomas in och ut som andra kända kartfunktioner på internet. När en klubb sökts fram zoomas klubbens läge fram automatiskt.

 

 

När man väljer en klubb finns mer information om klubben/anläggningen.

 

Uppgifterna till Golfguiden på svenskgolf.se  
De uppgifter som visas om varje klubb hämtas från olika ställen i GIT, främst från Egen OE (organisationsenhet) och sidan för Slinga (Administration-Inställningar Golfbana-Slinga).

Informationen om golfklubben hämtas från Egen OE (titta i menyn till vänster i GIT som heter Organisationsenhet). Inställningarna hämtas från Egen OE och mer specifikt från flikarna Klubb (Beskrivning, Baninfo), Klubb övrigt (Vägbeskrivning, Övrigt) och Avgifter (Greenfee). Uppgifterna om Greenstatus, hämtas från Bana och slinga, se nedanstående beskrivning om vart info hämtas.

 

Hur banor och öppna greener visas

OBS

Ändringar som du gör i GIT kan slår först igenom efter att golfguiden på svenskgolf.se har uppdaterat sig. För närvarande uppdateras golfguiden var 3.e timme 06.00, 09.00, 12.00 osv.