Senast uppdaterad:

Skriv ut

Info om Handicap

För att uppnå EGA (European Golf Association) Exakt Tävlingshandicap, behövs minst fyra registrerade handicapronder under ett och samma år. Det kan både handla om föranmälda eller tävlingsronder som registreras. När fyra rundor är registrerade uppnår man EGA Exakt Tävlingshandicap vilket innebär större möjligheter att delta på tävlingar. Har man fått EGA Exakt Tävlingshandicap under 2016 då får man också EGA Exakt Tävlingshandicap under 2017. För att fortsätta inneha Tävlingshandicap krävs antingen fyra registrerade handicap ronder nuvarande år eller under föregående år.

 

Bra att veta om handicap-systemet som kan beröra dig
Fr o m 2016 kan hcp-grupp 2 också registrera 9-hålsronder som hcp-grundande. Detta innebär att 9-hålsronder har samma status som 18-hålsrond för hcp-grupp 2-6. Det går enbart att registrera en 9-håls sällskapsrond per dag. 

Spelare som tillhör HCP-grupp 1 (som innehar EGA Exakt Handicap) kan fr o m 2016 också registrera fyra stycken föranmälda sällskapsronder. Spelaren behöver före ronden meddela markör att föranmäld rond skall spelas och därefter registreras den föranmälda ronden av kansliet på golfklubben, eftersom registrering görs i GIT (Golfens IT-system). Spelare i HCP-grupp 1 kan alltså inte registrera den föranmälda ronden på egen hand i Min Golf.  


Bakgrund till varför vi har olika handicapstatusar
EGA:s handicapsystem syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor.

 

Innan man uppnår EGA Exakt Tävlingshandicap, så erhåller man EGA Exakt Handicap.

Vill du läsa mer om handicap och tillhörande regler
På Golf.se kan du läsa mer om Handicapregler.