Betala

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Betala funktionen även kallad Golf-Pay är en betalfunktion som finns tillgänglig i mobilversionen av Min Golf.
Golfaren kan genom att logga in i Min Golf via sin smartphone, betala för olika varor t.ex. Greenfee, golfbil eller kioskprodukter. Ni på golfklubben avgör själva vilka artiklar/varor som skall vara möjliga att betala via Golf-Pay.

Efter ett genomfört köp får betalaren ett kvitto skickat till sig.
Ni kan enkelt få fram transaktionslistor i GIT på genomförda betalningar. Listorna visar bland annat betalarens golf-id och belopp på köpta artiklar.

Hur gör man som klubb för att börja använda Golf-Pay?

För att ni som klubb ska kunna nyttja Golf-Pay, behöver er klubb vara ansluten för webbetalning via Min Golf. Om ni inte är ansluten för webbetalning så kan ni göra detta genom att fylla i och skicka in blanketten ” Babs Inlösenavtal kort och webbetalningar”. Ni hittar blanketten på Onlinehjälpen via rubriken Blanketter, klicka på länken Blanketter i Onlinehjälpen.

När man fått återkoppling från Swedbank Babs att man är ansluten för webbetalning, då behöver man i GIT aktivera betalning på webben. 
För att göra detta går man in på Klubbinformation i GIT (hittas i den vänstra menyn, alternativt i översta menyn via Administration-Klubbinformation).

Välj att bocka i Aktivera betalning på webben. Om ni vill ha kopia på betalningar som genomförs via Min Golf, glöm då inte att boka för rutan ”Jag vill ha kopia via mail vid varje betalning/bokning”.
Se över övriga uppgifter, så att dessa ser korrekta och aktuella ut.

 

Uppläggning av artiklar för Golf-Pay
Gå in på Ekonomi-Artikel/Avgift – Ny avgift

När man lägger upp artiklar som ska användas för Golf-Pay, då behöver man tänka på vissa parametrar för att artiklarna ska fungera korrekt. Artiklarna som läggs upp för Golf-Pay kan enbart användas för betalningstjänsten.

Artikelnamn - Namnet på artikeln behöver följa strukturen: artikelnamn @mobil


Information

Notera att själva artikelstrukturen för artiklar som skall användas för Golf-Pay, kan se ut på olika sätt beroende på vad man på klubben anser vara bäst.

Man har möjlighet att lägga upp antingen en artikel som täcker en hel artikeltyp t.ex. Greenfee, alternativt kan man skapa en artikel per produkt t.ex. Greenfee Senior.
Beskrivning - Beskriv klart och tydligt vad avgift avser.

Artikeltyp - Artiklar som skall användas för Golf-Pay ska Övriga avgifter väljas som
artikeltyp, detta är ett krav för att det skall fungera.

Artikelgrupp - Välj passande alternativ beroende på val av artikel.

Giltighetstid – Välj lämpligt giltighetstid beroende av artikel men vanligtvis är ska 1 i antal och Dag i enhet väljas. Bocka i Fr o m betalningsdag.

Grundavgift - Fyll i önskat grundavgift belopp.

Information

Notera att priset som anges som grundavgift fungerar som ett rekommenderat pris det är alltså ingen tvingande pris. Detta möjliggör att golfaren kan komponera sin egen ”varukasse”.

När uppgifterna är ifyllda välj då att klicka på Skapa.

Väl sedan att bocka i rutan Webbetalning/Autogiro tillåten. Fyll i ett datum fr o m när artikel skall vara synligt och tillgänglig. Ni väljer sedan att antingen ange ett slutdatum för artikeln alternativ låter ni rutan T.o.m vara fri från ett datum. Detta innebär att artikeln är aktiv framöver åtminstone fram tills att artikeln inaktiveras alternativ tills ett slutdatum fylls i rutan.

Genomför ett köp via Golf-Pay

Vi ska nu se hur vi går tillväga för att betala med Golf-Pay.
Öppna en webbläsare i din smarta mobiltelefon, skriv in webbadressen: mgmobil.golf.se
Detta är den mobilanpassade sidan för Min Golf.

Logga in med ditt golf-id samt med samma lösenord som du använder till Min Golf.
I menyn väljer du Fliken Betala.
Vi kommer då till betalningstjänsten Golf-Pay.

Välj vilken dag som betalningen skall gälla för. Du kan välja om betalningen ska avse idag eller för morgondagen.

Välj Golfklubb, enbart golfklubbar som har giltiga Golf-Pay upplagda samt anslutit sig till webbetalning via min golf visas i listan.

Ange därefter vad du vill betala för. Här visas artiklarna som klubben lagt upp för Golf-Pay.

I den nedersta rutan anges vilket belopp som ska betalas, i rutan visas ett rekommenderat pris. Priset försvinner när man klickar i rutan för att slå in ett belopp.

Klicka sedan på Lägg till betalning.
Du har möjlighet att lägga till flera artiklar på samma köp eller om du ångrar dig kan du ta bort artiklar.

De aktuella artiklarna visas samt den totala summan som ska betalas.
För att komma vidare klickar du på fortsätt.

Ange den mailadress som kvitto för köpet ska skickas till.

Det går att välja att betala med ett sparat kontokort (det går att lägga in kontokort i Min Golf, detta görs via en dator i Min Golf), fördelen är då att kontokort är förvalt. Alternativt väljer man att göra en direktbetalning med sitt kontokort.

Gå sedan vidare och välj att betala. När köpet är genomfört skickas ett kvitto ut till e-mailadressen som tidigare angavs.

Notera också att kvitton från genomförda köp från Golf-Pay, går att finna genom att logga in på Min Golf via en dator och därefter gå in på Mina Sidor och välja Genomförda Betalningar.


Hämta rapport i GIT på genomförda betalningar via Min Golf som gjorts på klubben.

Du finner transaktionslistor rapporterna på följande plats i GIT: Rapporter – Organisationsenhetsrapporter- välj rapporten ”GIT. Transaktionslista.rpx”

Välj att generera rapport, i betalande system väljer vi att filtrera efter Min Golf, välj önskade datum. Klicka därefter på OK.

Rapporter som sedan visas redovisar transaktioner som gjorts via Min Golf. För att på ett enkelt sätt urskilja betalningar som inkommit via Golf-Pay är att man ser efter artiklar som innehåller ”@mobil”.