Senast uppdaterad:

Skriv ut

Boka starttid via karta

Söker lediga starttider på klubbar nära dig via kartan.

Vi lanserar en ny tjänst ”Boka starttid via karta”. Tjänsten har två fokus.

  1. Positionsbaserad tidbokning
  2. Sök starttider oinloggat

Den positionsbaserad tidbokning utgår från telefonens nuvarande position men man kan också förflytta sig i kartan och söka på valfritt område från 5-150km radie. Sökningen letar fram lediga tider på de banor som finns i det angivna sökningsområdet.

Det som är en stor nyhet att du nu kan söka fram potentiella tider utan att vara inloggad.
Urvalet skiljer då inte på olika bokningsregler utan visar de tider som klubben angett som bokningsbara. Naturligtvis kan du få ett mer selekterat urval genom att ange Golf-ID.

För att visas i Min Golf mobila tjänster krävs att man har Min Golf i mobilen som ”bokande system” för banan.

Det blir även en mer rättvisande bild ifall man angett GPS koordinater direkt på banan. Det gör man  under fliken Övrig Information på banegenskaperna.


Tips

Tips hur man hittar banans GPS-koordinater
.

Gå in på Google (https://maps.google.se/) och zooma in på banan (riktigt ordentligt t.ex. 50m skala). Högerklicka på första tee. Välj ”Vad finns här?”.

GPS koordinaterna (ex: SGK 59.394658,18.028977)  skrivs in i fältet GPS-koordinater bana.

Sökningen

Sökningen utgår från din nuvarande position men du kan enkelt välja en annan position via kartan.

               

 

För att söka en tid svarar du på tre frågor:
1. var vill du spela?
2. Näjr vill du spela?
3. Hur många?

Därefter, om du inte är inloggad, kan du välja att ange Golf-ID eller att bara direkt söka lediag tider.
Om du i det här läget anger Golf-ID så är du fortfarande inte inloggad i tjänsten utan har bara gett oss möjligheten att justera sökningen för att bättre anpassa efter dig.

 

 Resultat - lista

             

Resultatet presenteras antingen i list vy eller i kart vy och söker på de 10 närmaste banorna från den sökpunkten man angett på föregående sida. Vill man utöka sökningen klickar man på knappen ”Fler banor” och då söker systemet vidare på nästkommande 10 banorna enligt närhetsprincipen till sökpunkten man angett på föregående sida och så vidare tills alla klubbarna i sökområdet gått igenom.

Viktigt att notera är att sökningens resultat är per bana och inte per golfklubb.

Vilka tider är det då som visas?

Som oinloggad visas alla tider som inte är Start Förbud eller EJ Webbokning. Är du däremot identifierad med Golf-ID sorteras även bokningsbara tider bort med hjälp av reservationsreglerna.

Du kan sortera resultatet efter tid, pris eller närmast sök positionen.

De priserna som visas i tjänsten är enbart 3-7-4 priser.

Om det finns fler lediga tider på en bana kan man se dem om man klicka på länken ”fler tider”.

 

Resultat - karta

             

På fliken karta visas listvyn direkt i kartan. Här visas en klubb bricka med klubbnan, tid och pris (3-7-4) och en klubbikon där det finns lediga tider.

 

 

             

För att få ytterligare information och boka klickar man på brickan.

Logga in som oinloggad

 

Om tiden är bokningsbar kommer man till en bekräftelse sida där man loggar in, om man inte var inloggad.

 

 

             

Inloggad.

Om det är en spelare eller om golfklubb tillåter gäster utan Golf-ID kommer tiden att bokas när man trycker ”Bekräfta”.

Bokningsbekräftelse

 

             

Om klubben tillåter gäst är bokning genomförd i det här steget men man kan gå in på tiden och redigera den för att namn ge de andra spelarna. Man klickar då på ”Ange övriga spelare.

 

Redigera bokning

             

Att lägga till övriga spelare gör man som en vanlig bokning på mgmobil.golf.se genom att söka fram spelare eller golfvänner och sedan klicka på nästa steg.

Om klubben inte tillåter gäst eller om du väljer att ”ange övriga spelare” söker du fram medspelare som vanligt och bokar tiden.

 

 

 

Man klickar då på ”Ange övriga spelare".