Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning av övriga avgifter

De flesta avgifter kan betalas via webbetalning och/eller autogiro

För detaljbeskrivning av hur man utför betalningarna på Min Golf Läs sidan Mina betalningar » .

Arbetsgång för webbetalningar av övriga avgifter och spelavgifter.
För avgifter av typen Medlemsavgift, Spelavgift, Spelavgift begränsad, Uthyrningsartiklar, Övriga avgifter (ny), Köavgifter (ny) och Skåpavgifter (ny).

För GK:
Lägg upp avgifter eller redigera redan upplagda avgifter.
Artikeln måste ha bocken webbetalning tillåten aktiverad. Du har möjlighet att skriva en beskrivande text på avgiften som visas på Min Golf.
Du tilldelar avgifter på person enligt ordinarie rutin i GIT. Detta görs på enskild person eller på utvalda grupper (Urval: medlemskapstyp, ålderskategori, uppdrag).
Du gör e-postutskick(nuvarande ordinarie funktion i GIT) för att göra medlemmar (alla eller utvalda grupper) uppmärksammade på att nya avgifter finns upplagda och att det går att betala via Min Golf fram till ett visst datum som du anger.
Medlemmar har nu till ett specificerat datum (som klubben meddelat i mailet) på sig att betala sina avgifter via Min Golf.

När en avgift betalas på Min Golf markeras avgiften som betalmarkerad i GIT på Person och fliken Avgifter, Skåp resp. köavgifter.
Medlemskapet aktiveras enligt GKs inställningar via fakturering (Menyval Ekonomi àInställningar à Kassa).
GK kan göra inställningen att få ett e-postmeddelande vid varje betalning, kopia på kundens kvitto (funktionen finns idag för webbetalning av starttid).
Transaktionen skrivs ut på Rapporten Transaktionslistan enl. nuvarande modell.
Vid en given tidpunkt skapar GK fakturaunderlag för alla obetalda resterande avgifter enligt ordinarie rutin i GIT (urval kan göras på enskild eller alla medlemmar, köande, företag, samt per medlemskapstyp, ålderskategori, kötyp, företagstyper) för export till ekonomisystem. I ekonomisystemet skapas fakturor som skrivs ut och postas till kunden.