Webbetalning inställningar i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning av de inställningar som måste göras i GIT vid webbetalning.

Webbetalningen är en funktion på Min Golf, men det krävs inställningar i GIT, som beskrivs på denna sida.

Informationen om hur webbetalning går till på Min Golf visas på en egen sida.

Läs mer på sidan Webbetalning på Min Golf ».

Vi har tillsammans med Babs valt en beprövad teknisk lösning som levereras av Payex (http://www.payex.se). Varje klubb (eller klubbs driftsbolag eller motsvarande) blir säljande enhet. Klubben sätter själv upp bokningsreglerna och bestämmer hur avgiftsstrukturen skall vara.

Genom att jobba med ”förbokningsavgifter” kan klubben införa en tvingande bokningsavgift alternativt lämna en rabatt vid förbokning.

När man skrivit ett avtal med BABS, kontaktar man SGF Golfsystem som aktiverar funktionen webbetalning för klubben. När SGF har aktiverat funktionen skall klubben också aktivera webbetalningsfunktionen.

Välj kommando Boka » Inställningar » Klubb- o webbinfo ».

Aktivera funktionen på klubbnivå genom att bocka i rutan Aktivera betalning på webben.

Skriv en text i informationsrutan, texten visas på webben. Nämn gärna vad som gäller angående återbetalning.

Man kan också ange om Betala skall vara ikryssad som standard på webben.

Dessutom kan man ange att man vill ha Tvingande betalning på Min Golf vid bokning på webben. Man väljer mellan ett fast belopp eller en viss procent.

OBS

Tvingande betalning är ännu inte genomförd i Min Golf, kommer i en senare release.

Om betalning av tävlingsavgift skall fungera måste aktuell slinga/bana vara aktiv.

Fyll i de obligatoriska fälten Säljföretag, Organisationsnummer och Hemsida. Dessa uppgifter skrivs ut på kvittot

Om klubben vill använda Autogiro vid betalning på Min Golf visas denna information här. Det är endast SGF som kan aktivera Autogirofunktionen. Läs mer på sidan Webbetalning av övriga avgifter ».
Klubben kan också kryssa för att man vill få en kopia via mail för varje bokning/betalning. Glöm då inte att även ange den mailadress dit du vill få bokningarna, förslagsvis en separat mailadress för endast bokningar.

Om klubben vill använda en förbokningsavgift (extra kostnad eller en rabatt) bockar man i rutan Använd förbokningsavgift, mer om Förbokningsavgifter här »

(Man behöver inte använda funktionen webbetalning för att kunna utnyttja förbokningsavgifter).

Klicka Spara när allt är ifyllt.

Information i GIT-klienten

Genom att visa historiken för en bokad tid i tidbokningen, högerklicka aktuell tid och välj historik, kan man se om en tid är bokad via webben och även att den är betald samt det referensnummer som betalningen har.

 

Transaktionslista Min Golf

Det finns också en transaktionslista över webbetalningstransaktioner. Välj lista GIT.Transaktionslista.rpx under Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter. En dialogruta visas där anger man den tidsperiod man vill se transaktioner för.