Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bana i Nya GIT

Avsnittet kring Bana har påbörjats att utvecklas i nya GIT. Utvecklingen sker stegvis i nya GIT (d.v.s. funktioner inom Bana blir tillgängliga allteftersom), under tiden kommer Bana kunna köras i GIT-klienten parallellt.
I samband med releasen 15 februari, släpptes Bana Steg 1, se nedan vad som ingick i den första leveransen.

Steg 1 av Bana innehåller följande:

✓ Skapa en ny bana - Ny bana kan skapas upp.

✓ Hantera och redigera inledande inställningar för bana. Inledningsvis kommer enbart vissa inställningar vara tillgängliga t.ex. kan du hantera Baninformation (namn, beskrivning, visa bana och kategorisera din bana), koppla slingor till bana och ange värden för Samtidiga bokningar.

I kommande leveranser av Bana:

✓ Kvarstående inställningarna som kan göras för en bana. Här innefattas inställningar för Starttidsintervall, Startförbud, Reservationsregler, HCP-regler och Bokande System.

✓ Ny funktion Översiktsvy. Här kan du se de olika inställningarna som är gjorda på upplagda banor. Du kan välja att se dina inställningar antingen via en kalender- eller i en tabellvy. Funktionen ska hjälpa till att skapa en bättre överblick över inställningarna för bana. Utvecklingen för Översiktsvyn sker stegvis först, vilket innebär att Tabellvyn släpptes 10 mars (nedan kan du läsa mer om tabellvyn). Kalendervyn släppas längre fram. 

Översiktsvy över inställningar för Bana - Tabellvy Visa

Via funktionaliteten "Översiktsvy" kan du lättare få en snabböverblick över inställningarna som är gjorda för en specifik bana.

Du hittar Översikten genom att gå in i nya GIT och via menyvalen "Inställningar-Bana-Översikt banor".

Du får inledningsvis välja Bana, inställning (t.ex. Slinga) och period (urval görs på år och månad) som du vill se specifika regler för.

När du gjort ditt urval och dina aktiva regler* visas för en viss inställning, kan du i tabellvy bland annat:

  • Överblicka flera regel samtidigt
  • Genom att klicka på kolumnerna så sorteras innehållet
  • Exportera ut reglerna till Excel för att sortera dessa på egen hand

*I tabellvyn visas enbart aktiva regler d.v.s. rutan Aktiv är ikryssad (på den specifika regeln i GIT) samt att regeln inträffar under själva sökperioden som du angett i urvalet.