Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person - kontaktuppgifter

Vid releasen 23 november 2021 kommer en mängd förändringar att ske i nya GIT. Min Golf och gamla GIT påverkas också. Detta genomförs i samband med att vi inför första steget av Vårdnadshavare i GIT. Mer information kring Vårdnadshavare kommer.

Arbete med att uppdatera den här sidan pågår

Principer i nya GIT

 • Två adresser blir kvar
 • Ny adress, Folkbokföringsadress införs
 • Markering fakturaadress sätts i första hand på Folkbokföringsadress
 • Båda mailadresserna blir kvar, som idag
 • Två telefonnummer blir kvar

Hur ska då detta gå till?

Ändringar i nya GIT

Principer:

 • Rubriken Bostadsadress tas bort
 • Rubriken Epostadress arbete ändras till: E-postadress, annan
 • Rubriken Epostadress privat ändras till: E-postadress
 • Rubriken Mobiltelefon privat ändras till: Mobiltelefon
 • Rubriken Bostadstelefon ändras till: Telefon, annan

1. Lägg till fliken Folkbokföringsadress

 • Ny flik och Rubrik: Folkbokföringsadress, alla fält ska vara möjligt att editera exkl. Land (som alltid är Sverige)
 • Lägg till fält för Kommun, där den kommun som SPAR-körningen satt är default vald

2. Ta bort:

 • Fältet: Mobiltelefon arbete tas bort
  Om Kryssruta Primär är markerad på Mobiltelefon arbete flyttas markeringen till kryssrutan: i första hand Mobiltelefon och i andra hand till Telefon, annan (f.d. Bostadstelefon)
  Om inget telefonnr. finns i något annat alternativ än i Mobiltelefon arbete kopieras telefonnr. till Telefon, annan (f.d. Bostadstelefon) och primär markeringen sätts på det telefonnumret.

3. Lägg till datum och klockslag för när folkbokföringsadressen senast ändrades.

4. När GIT-administratören kommer in på sidan kontaktuppgifter så är det den adress som är markerad som Fakturaadress som är den som visas.

5. Adress som är markerad som fakturaadress är obligatorisk. Uppgifter/ändringar ska ej gå att spara på en person om något av fälten Gatuadress (alt c/o eller Box), Postnummer och postort saknas.


Ändringar i Min Golf

 • Alla fält som finns kvar i nya GIT ska vara kvar, övriga tas bort
 • Adressfälten blir obligatoriska på den adress som är markerad som Fakturaadress
 • Minst ett av fälten Gatuadress alt. Box eller c/o måste vara ifyllt samt postnummer och postort.
 • Rubriken Mailadress Arbete ändras till: E-postadress, annan 
 • Lägg till fält för att visa kommun, aktören kan redigera fältet genom att välja en kommun i droplista

Ändringar i gamla GIT

Samtliga adressflikar samt, telefon- och e-postfält samt fax och Alternativt telefonnr. dimmas. Viktigt: Inga fält i gruppruta Kontaktuppgifter (se bild) går att redigera i gamla GIT från 24 november.

Redigera kontaktuppgifter kommer fortsättningsvis endast vara möjligt i nya GIT och spelaren kan redigera sina uppgifter via Min Golf.

Vad innebär SPAR-körning?

Regler SPAR-körning (= hämta adressuppgifter från Skatteverkets register över Folkbokföringsadresser):

 • Adress till barn under 16 år kommer inte att ingå i det resultat vi får från SPAR
 • För barn under 16 år får vi Vårdnadshavarens adress
 • Personer som inte är Folkbokförda i Sverige, kommer inte med
 • Personer vars personnr. inte finns i GIT, kommer inte med
 • Personer med skyddad identitet, kommer inte med

Varför genomför vi SPAR-körning?

Vi som arbetat med GIT-utveckling har konstaterat att vi på central nivå kan hjälpa till med att hålla kvalitén i vårt gemensamma register på en hög nivå. Det görs bäst genom att regelbundet göra SPAR-körningar och hämta aktuell folkbokföringsadress på golfare. Det är ett bra tillfälle nu när också begreppet Vårdnadshavare införs i GIT.

Registerkvalité är den största anledningen till att vi genomför alla ändringar på Person i samband med att vi utvecklar nya GIT.

Frågor & svar

Planen är att lägga in frågor och svar när de dyker upp.