Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person i nya GIT

Det flesta funktionerna under Person är flyttade till Nya GIT

De flesta hjälpavsnitt om Person i Nya GIT hittar du under REGISTER i Onlinehjälpen. Klicka här för att komma direkt dit.

De flesta funktionerna under person som ska flyttas är nu flyttade till nya GIT.

Det som saknas är Kapitalinsatser och uppdrag. Det är just nu oklart om övriga flikar som idag finns i nya GIT kommer att flyttas med till nya GIT.

 

Kontaktuppgifter på person

En persons kontaktuppgifter har förändrats i jämförelse med gamla GIT. 
i Nya GIT finns:
➤ Två adresser (bostad och alternativ), varav en kan ha fakturamarkering
➤ Två telefonnummer, varav en kan vara primär
➤ Två e-postadresser, varav en kan vara primär

OBS! Från releasen 2022-02-15 kan du inte längre uppdatera adress, telefonnummer eller e-post på en person i gamla GIT.

Vårdnadshavare och underåriga

Två helt nya begrepp i GIT

Läs mer om vårdnadshavare här »