Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person - kontaktuppgifter

Vid releasen 23 november 2021 inför vi det första steget av Vårdnadshavare* i GIT, vilket innebär att en mängd förändringar kommer ske i nya GIT. Dessa förändringar kommer även påverka Min Golf och gamla GIT.

* Mer information kring Vårdnadshavare kommer.

Arbete med att uppdatera den här sidan pågår

Principer i nya GIT

 • Två adresser blir kvar
 • Ny adress, Folkbokföringsadress införs
 • Markering fakturaadress sätts i första hand på Folkbokföringsadress
 • Båda mailadresserna blir kvar, som idag
 • Två telefonnummer blir kvar

Hur ska då detta gå till?

Ändringar i nya GIT

Principer:

 • Rubriken Bostadsadress tas bort
 • Rubriken Epostadress arbete ändras till: E-postadress, annan
 • Rubriken Epostadress privat ändras till: E-postadress
 • Rubriken Mobiltelefon privat ändras till: Mobiltelefon
 • Rubriken Bostadstelefon ändras till: Telefon, annan

1. Lägg till fliken Folkbokföringsadress

 • Ny flik och Rubrik: Folkbokföringsadress, alla fält ska vara möjligt att editera exkl. Land (som alltid är Sverige)
 • Lägg till fält för Kommun, där den kommun som SPAR-körningen (= hämta adressuppgifter från Skatteverkets register över Folkbokföringsadresser) satt är default vald

2. Ta bort:

 • Fältet: Mobiltelefon arbete tas bort
  Om Kryssruta Primär är markerad på Mobiltelefon arbete flyttas markeringen till kryssrutan: i första hand Mobiltelefon och i andra hand till Telefon, annan (f.d. Bostadstelefon)
  Om inget telefonnr. finns i något annat alternativ än i Mobiltelefon arbete kopieras telefonnr. till Telefon, annan (f.d. Bostadstelefon) och primär markeringen sätts på det telefonnumret.

3. I GIT kan ni se datum och klockslag för när folkbokföringsadressen senast ändrades (kan ske manuellt eller via ny SPAR-körning).

4. När GIT-administratören kommer in på sidan kontaktuppgifter så är det den adress som är markerad som Fakturaadress som är den som visas.

5. Adress som är markerad som fakturaadress är obligatorisk. Uppgifter/ändringar ska ej gå att spara på en person om något av fälten Gatuadress (alt c/o eller Box), Postnummer och postort saknas.


Ändringar i Min Golf

 • Alla fält som finns kvar i nya GIT ska vara kvar, övriga tas bort
 • Adressfälten blir obligatoriska på den adress som är markerad som Fakturaadress
 • Minst ett av fälten Gatuadress alt. Box eller c/o måste vara ifyllt samt postnummer och postort.
 • Rubriken Mailadress Arbete ändras till: E-postadress, annan 
 • Fält för att visa kommun läggs till – detta fält redigeras genom att golfaren väljer kommunen i en rullgardinsmeny.

Ändringar i gamla GIT

Samtliga adressflikar samt, telefon- och e-postfält samt fax och Alternativt telefonnr. dimmas. Viktigt: Inga fält i gruppruta Kontaktuppgifter (se bild) går att redigera i gamla GIT från 24 november.

Redigera kontaktuppgifter kommer fortsättningsvis endast vara möjligt i nya GIT och spelaren kan redigera sina uppgifter via Min Golf.

Vad innebär SPAR-körning?

Regler SPAR-körning:

 • SPAR-körningen hämtar adressuppgifter till alla personer i GIT från Skatteverkets register över folkbokföringsadresser.
 • För barn under 16 år får vi inte barnets folkbokföringsadress utan vårdnadshavarens
 • Personer som inte är Folkbokförda i Sverige, kommer inte med
 • Personer vars personnr. inte finns i GIT, kommer inte med
 • Personer med skyddad identitet, kommer inte med

Varför genomför vi SPAR-körning?

Vi som arbetat med GIT-utveckling har konstaterat att vi på central nivå kan hjälpa till med att hålla kvalitén i vårt gemensamma register på en hög nivå. Det görs bäst genom att regelbundet göra SPAR-körningar och hämta aktuell folkbokföringsadress på golfare. Det är ett bra tillfälle nu när också begreppet Vårdnadshavare införs i GIT.

Registerkvalité är den största anledningen till att vi genomför alla ändringar på Person i samband med att vi utvecklar nya GIT.

Frågor & svar

Planen är att lägga in frågor och svar när de dyker upp.