Senast uppdaterad:

Skriv ut

Person - kontaktuppgifter

Ändringar jämfört med gamla GIT

  • Två adresser blir kvar (varav en blir fakturaadress)
  • Båda mailadresserna blir kvar, som idag (varav en primär)
  • Två telefonnummer blir kvar (varav en primär)

Ändringar i Min Golf

  • Alla fält som finns kvar i nya GIT ska vara kvar, övriga tas bort
  • Adressfälten blir obligatoriska på den adress som är markerad som Fakturaadress
  • Minst ett av fälten Gatuadress alt. Box eller c/o måste vara ifyllt samt postnummer och postort.
  • Rubriken Mailadress Arbete ändras till: E-postadress, annan 
  • Fält för att visa kommun läggs till – detta fält redigeras genom att golfaren väljer kommunen i en rullgardinsmeny.

Ändringar i gamla GIT

Samtliga adressflikar samt, telefon- och e-postfält samt fax och Alternativt telefonnr. dimmas.

OBS! Från releasen 2022-02-15 kan du inte längre uppdatera adress, telefonnummer eller e-post på en person i gamla GIT.

Det går heller inte att Skapa ny person i GIT längre. Klicka på Skapa ny person i gamla GIT och du skickas vidare till nya GIT.