Senast uppdaterad:

Skriv ut

Schemaöversikt och inställningar

Inställningar

Inställningar för vad som ska visas, antal scheman, vilka klubbar, banor, vilken dag och vilka relationer som ska finnas mellan varje schema ställer du in i gamla GIT i nuläget (funktionen kommer i nya GIT senare).

Det nya schemat visar till exempel:
1. Gruppbokning (gul) betald (mörkgul)
2. Bokning (grön), betald (mörkgrön) blockering (grå),  och ankomstmarkerad (rund ring med bock i)
3. Startförbud tävling

Du kan markera:
➢ Ankomstmarkerad (standardval) 
➢ Gäst
➢ Företagsbokning
➢ Golfbil 

När du markerat ett av valen ovan så visas till exempel alla starttider för dagen där det finns en golfbil bokad.