Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsschema

Här följer information om Starttidsschemat i nya GIT. Eftersom Starttidsschemat kommer att utvecklas allteftersom kommer också nedanstående texter också uppdateras.

Om Starttidsschemat i nya GIT

Fyra snabba punkter att läsa som är bra att ha med dig när du ska börja arbeta i nya GIT Starttidsschema:

  • Samma inloggning som till GIT
  • Samma banor som du har tillgång till i GIT
  • Samma baninställning dvs. tidsinställningar etc. som i GIT
  • Bokningsbekräftelser går ut som vanligt

  • Klicka på länken för att logga in: gitonline.se/receptionist

    Tips... Lägg in webbsidan som favorit. Därefter kan ni enkelt i fortsättningen ta er till starttidsschemat.

Skapa ny bokning Visa

1. Välj datum

2. Markera tid du vill boka

3. Välj ”Skapa ny bokning”.

1. Väljs om du vill söka på Golf-ID, namn eller skandinaviskt medlemsnummer.

2. Väljs om du inte har Golf-ID

3. Okänd spelare – går att använda så fort en spelare är identifierad (samma som gäst i GIT). Den går även att komplettera en bokning med i efterhand.

4. Sök på namn eller Golf-ID, minst två tecken krävs. Du kan också skriva in komplett skandinaviskt medlemsnummer för spelare från Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

  • Sökresultatet visar max 50 träffar och sorterar träffarna på inloggad klubb först.
  • Sökresultatet kan sorteras genom att klicka på de olika kolumnrubrikerna.
  • Ordningen på sorteringen kan omvändas genom att klicka på på rubriken igen.

5. Spara

Information visas i Starttidsschemat samt i en bokning/redigera bokning

 

1. Tid som omfattas av reservationsregler. Namn på reservation visas då muspekaren hälls över området.

2. Färg blå= 0 kr att betala (troligen en medlem med spelavgift) Bocken betyder att spelaren är ankomstmarkerad.

3 Färg röd= obetald men ankomstmarkerad.

4. Färg blå= 0 kr att betala (troligen medlemmar med betald spelavgift.  Ingen grå skiljelinje mellan spelarna betyder att de tillhör samma bokning.

5. Gruppbokning visas utan skiljelinjer mellan spelarna. Färg röd= Obetald.

6. Tiden 13:00 är markerad

7. Röd linje markerar närmsta starttid.

8. Låset indikerar att bokningen är låst av annat system t.ex. GIT eller Min Golf.

9. Blockering eller starttidsförbud visas med grå färg.

10. Filter: Klicka på ett av filtren för att tända symboler på de spelare som filtret gäller.

1. Menyval för spelare 

2. Här kan du ta bort en spelare från en bokning

3. Återbetalning via Swedbank pay

1. Meny för att redigera bokning

2. Redigera bokning: Här kan du lägga till spelare till en befintlig bokning.

3. Ta bort hela bokning

4. Här kan du flytta hela bokningen till annan tid, datum och bana samt annan klubb om klubben har tillgång till en annan klubbs banor.

5. Samma som ovan men bokningen kopieras istället för att flyttas

6. Här kan du återbetala avgifter för hela bokningen.

Du kan även flytta och kopiera inom samma dag och bana med drag and drop. Markera då spelaren som ska flyttas och dra sedan spelaren till önskad tid. Vill du kopiera istället för att flytta så håller du ner "alt" tangenten samtidigt som du flyttar spelaren.

1. Mer... : Meny för flera val gällande bokning.

2. Blockera: Här kan du skapa en blockering i starttidsschemat

3. Skicka epost från starttidsschemat hel dag.

4. Skicka epost till enskild starttid.

 

Skapa Gruppbokning Visa

Du kan skapa en ny gruppbokning samt flytta/kopiera en gruppbokning.

Markera första starttiden i gruppbokning.

 

Håll ner shift och markera den sista starttiden i gruppbokningen.

 

Klicka på ”Skapa gruppbokning”

 

Skriv in Golf-ID på bokaren och tryck enter eller klicka på söksymbolen

 

Klicka på ”Spara bokning”.

Gruppbokningen är klar.

Flytta eller kopiera gruppbokning
Markera de spelare du vill flytta/kopiera på tiden/bollen i översikten – den byter till mörkare blå färg och dra till ny tid = flytta. Vill du kopiera bollen så håller du in Alt-tangenten samtidigt som du drar.

För information så kommer vi inom kort att komplettera så vi också visar golfarens hemmaklubb också i bilden.

Flytta el. kopiera till annan dag eller bana.
1. Markera tiden med de spelare du vill flytta.

2. Gå till de menyn med de tre punkterna som visas i huvudet på varje bokning. (se bild).

3.
Välj flytta bokning eller kopiera bokning.

4.
Välj nytt datum och tid i dialogfönstret som öppnas och klicka på spar.