Tillbaka till nyheter

LÖST 08.10 190802 GIT Ligger nere - GIT rullar och går.

Vi har fått lite mer information från vår driftsleverantör nu vad som gjorde att GIT inte fungerade.
Vi vat nu vad som kraschade men inte varför än. Leverantören håller på med incidenthanteringen och vi hoppas få en utförlig rapport på vad som hänt och varför automatomstarterna inte fungerade.