Tillbaka till nyheter

Driftstörningar GIT Tävling **Ärende löst**20-06-23 kl14.14

**Uppdatering av ärende** 20-06-23 kl. 14.14
Funktionen Sök Tävling ska nu vara tillgänglig.

Det är driftstörningar i GIT Tävling som också påverkar funktioner som sök tävling. Felavhjälpning pågår.