Tillbaka till nyheter

Framtiden för Ekonomiväxeln i GIT från 2023

Som vi tidigare meddelat kommer Ekonomiväxeln att försvinna från och med nästa år. Detta på grund av att vi inte kan garantera säkerheten och kvaliteten i den lösningen när vi flyttar över i nya GIT.

För att kunna trygga utveckling och leverans av säkra och smidiga betalningslösningar, har vi därför i dagsläget begränsat oss till tre alternativ i nya GIT. Följande möjligheter kommer att finnas från och med 2023:

Avgifter via Min Golf

Detta är ett enkelt sätt att både kunna tilldela avgifter och meddela medlemmar att de har avgifter att betala. Läs mer här »

Skicka fakturor via FINQR

Du kan tilldela och skapa fakturaunderlag i GIT, som sedan används i FINQR-portalen för utskick av fakturor. FINQR har koppling till de största och vanligaste ekonomisystemen. Läs mer här »

Användning av en SIE-fil

Via denna fil kan du exportera fakturaunderlag och medlemmar till valfritt ekonomisystem. Förutsättningen för detta är att Ekonomisystemet har stöd för att läsa in SIE-filer.Klubben kommer att kunna välja ett av dessa tre alternativ, eller en kombination av dem.

Beslut om eventuella ytterligare alternativ för betalningar i nya GIT kommer att tas tidigast i höst. Ni kommer hållas uppdaterade om övergången och nuvarande Ekonomiväxel kommer att fungera under hela 2022.