Tillbaka till nyheter

Här kommer info om delar i GIT Tävling som är bra att tänka på vid genomförande av tävling.
Klicka på läs mer för mer info.

Hantering av Tävlingshandicap ETH
Tävlingshandicap (ETH) avskaffades genom införandet av WHS. Det går alltså inte längre att ställa krav på att tävlingsdeltagarna har minst 4 registrerade ronder. Funktionen är avstängd i Sverige men finns kvar i GIT Tävling för de länder som inte har gått över till WHS. Därför behöver eventuella inställningar om Tävlingshandicap under "Klasser" i tävlingen, tas bort.
Läs mer på följande sida: https://help.golf.se/git-tavling/svar-pa-vanliga-fragor/funktionen-hcp-status/

Hantering av Bana
De är viktigt att banan som tävlingen genomförs på är uppdaterad med de senaste värdena. Banan i tävlingen bör uppdateras innan scoreinmatning påbörjas.

För att banan i tävlingen ska vara handicapsgrundande får inte banan ändras inne i GIT Tävling. Utan banans värden behöver vara hämtade från GIT.

Om er klubb har slingväxling, då är de viktigt att HCP-justering genomförs samma dag som speldagen.

Läs checklistorna för hantering av bana på följande sida: https://help.golf.se/git-tavling/svar-pa-vanliga-fragor/godkand-bana-for-handicapjustering/