Tillbaka till nyheter

Ingen nertid för att släppa Handicapmodul i GIT Online - release mellan 19:00-20:00

Senare i dag kommer vi att släppa Handicapmodulen i GIT Online. Än har vi lite problem med manuella justeringar men räknar att det är löst inom kort.
GIT och GIT Online kommer inte att kräva någon omstart vilket gör att ni kan arbeta på för fullt. Återkommer om exakt tidpunkt och vart ni kan komma åt de nya funktionerna.
Handicap som visas i Min Golf är nu verifierat och under samma tid som vi öppnar upp GIT Online kommer vi även att öppna upp för golfaren så de kan se vilka rundor som ligger till grund för beräkningen.