Tillbaka till nyheter

Min Golf Bokning - vår app med koppling mot Golf GameBook

Bokning av starttider sjunker framåt hösten, men varför inte påminna oss om att vi har bra produkter att tillgå?
600 000 bokningar kom in denna väg i år. Använder sig klubben dessutom av automatisk ankomstmarkering för alla som har betalt sin avgift (dvs främst alla medlemmar
som har en betald spelavgift) blir det än mer avlastning för receptionen. För golfaren -en koppling till ett digitalt scorekort - bra grejer!