Tillbaka till nyheter

Ny hantering av kvitton i Min Golf - underlag för friskvårdsbidrag

Vi har blivit uppmärksammade på att golfspelare som valt att betala avgiften (årsavgifter eller greenfee) i Min Golf, i kombination med valet Faktura/delbetalning i Swedbank Pay, inte får ett underlag/kvitto som arbetsgivarna kan godkänna som underlag för att få ut friskvårdsbidraget.

När spelaren väljer att betala avgiften i Min Golf via faktura får klubben betalt, men spelaren får samtidigt en skuld till Swedbank Pay. Motsvarande förfarande finns i all e-handel idag. Säljaren – golfklubben –får betalt direkt men spelaren får samtidigt en faktura- eller kontokortskredit gentemot det företaget som hanterar betalningen (tex Klarna eller Swedbank Pay).

”Klubben” kan vara en golfklubb, golfbolag eller ett bolag som äger och driver golfanläggningen.

Utmaningen ligger i hur de olika stegen och dokumenten i betalprocessen ska benämnas. Golfspelaren har nämligen en rätt och ett behov av att få ett korrekt kvitto från klubben med uppgift om klubbens organisationsnummer och avgifter och moms väl specificerade. Samtidigt får inte de olika uppgifterna och dokumenten vilseleda golfspelaren.

När golfspelaren valt betalsättet Faktura i Min Golf och avslutat transaktionen är den ekonomiska transaktionen mellan klubben och spelaren avslutad. Klubben får pengarna inbetalade på sitt konto inom ett par dagar.

För spelaren har en ny ekonomisk relation uppstått och i golfens fall är det med Swedbank Pay. På den fakturan som Swedbank Pay producerat finns inte klubbens organisationsnummer och klubben är inte heller angiven som säljare. Fakturan eller kvittot på betalningen av fakturan går därför inte att använda som underlag för friskvårdsbidrag.

SGF har under hösten undersökt hur olika e-handelsaktörer gör. I de fall där golfspelaren valt betalsättet Faktura eller Delbetalning, ersattes kvittot från klubben med en ”orderbekräftelse” på köpet av årets medlemskap, spelrättsavgift eller spelavgift. Den ändringen infördes i Min Golf 2020-11-25.

Begreppet ”orderbekräftelse” stämmer med hur många företag hanterar e-handel men passar inte in i golfens värld. Golfspelaren kan dessutom normalt sett inte använda en ”orderbekräftelse” som bevis på köpt friskvård.

SGF har mot denna bakgrund valt att fr.o.m. 2 mars 2021 benämna alla bekräftelser från klubbarna på att transaktionen är klar och därmed betald till klubben som ”kvitto”. Ändringen gäller retroaktivt för alla köp och betalningar av medlems-, spelrätts- och spelavgifter i Min Golf från den 25 nov 2020. Golfspelarna kan därigenom efter inloggning i Min Golf se och skriva ut önskade kvitton.