Tillbaka till nyheter

Lista över nyheter och bugfixar i GIT-Tävling

Under oktober och november har flera nya funktioner tillkommit i tävling, även buggar har fixats.

Det som har släppts i produktion är:

Funktion:
Funktionen att söka efter befintliga spelare baserat på deras Golf-id har lagts till på anmälningssidan, resultatsidan och på översiktssidan vid anmälan.

Funktion:
I tävlingsöversikten visas banor i två kolumner.

Funktion:
Listan över spelare i spelaröversikt kan nu visa en kolumn med ålder. Den här kolumnen visas inte som standard men kan väljas till under ”välj kolumn”

Funktion:
Listan över borttagna spelare kan nu visa tiden för borttagning.

Funktion:
Listan med frågor och svar kan nu visa spelarnas e-postadress och mobilnummer.

Bugfix:
I fältet Kategorier under personbild på anmäld har ett fel korrigerats där samma spelare kan läggas till flera gånger i samma kategori.

Funktion:
När du redigerar ett bildspel kan du nu inaktivera enskilda bilder. Detta gör att du kan ta bort en bild från bildspelet utan att behöva radera den.

Funktion:
Du kan nu ändra inställningen för dold tävling direkt i tävlingslistan.

Funktion:
I fönstret för att skicka meddelanden till spelarna i en tävling kan listan över mottagare nu visa spelarnas klubbnamn.

Funktion:
I fönstret för att överföra resultat till en Order of Merit visas nu en länk till den angivna Order of Merit.

Funktion:
Redigeringsmöjlighet har lagts till i fältet Beskrivning under publicering i order of meritinställningarna.

Funktion:
Det går nu att välja flera spelare när du genererar etikettrapporten under startlista.

Funktion:
Det går nu att välja lagnamn när man skriver ut etikettrapporten.

Rättning:
Etikettrapporten visar nu bara rondnummer om det finns mer än en rond i tävlingen, detta för att spara utrymme när den informationen inte behövs.

Bugfix:
Ett fel har lösts där scorekortrapporten med mall för amatörtävlingar i några fall inte visade spelarens tee om de spelade från det femte teevalet i tävlingen eller uppåt, eftersom rapporten bara visade fyra första tees. Spelarens tee kommer nu alltid att vara bland de fyra som visas.

Funktion:
I ronder som är inställda med format där det finns max antal slag kan rapporten scorekort med mallen amatörscorekort nu visa den valda typen av spel och värde.

Funktion:
Vid manuell anmälan kan administratören nu välja tee för spelaren på direkten.

Funktion:
E-post som en Kontaktperson för tävling får vid nyanmälan inkluderar nu spelarens anmälningsnummer.

Funktion:
I redigera startlistan kan du nu välja att visa spelarnas totala bruttopoäng i tävlingen.

Funktion:
Rapporten Match Play Startlista kan nu visa PHCP på spelare eller lag.

Funktion:
Startlistan i Livescoring kan nu visa rondnamn i Ryder Cup-turneringar, på samma sätt som resultatsidan gör.

Funktion:
I fönstret för uppladdning av spelarfoton visas nu spelarnas anmälningsnummer bredvid deras namn för att göra det lättare att skilja spelare med samma namn från varandra.

Funktion:
Funktionen för att uppdatera alla banor i en tävling varnar dig om det är manuellt skapade banor i tävlingen som inte kan uppdateras.

Funktion:
Vid redigering av provrundor kan du nu radera tider.

Funktion:
Vissa visuella förändringar har gjorts i Seeding-funktionen i Seriespel Match, det ser nu ut som funktionen i vanligt matchspel.

Bugfix:
Ett fel har korrigerats där sidan för scoreinmatning i Seriespel Match inte kunde öppnas om en eller flera spelare hade citattecken i sitt namn.

Bugfix:
Ett försök har gjorts för att fixa ett skript som tar bort skriptetiketter i innehåll från HTML-redigerare. Detta bör lösa ett problem som vi har sett ibland där delar av GIT Tävling inte fungerade på grund av en skripttagg som blivit infogad i samband med en redigering, troligen på grund av en plugin.

Rättning:
HCP-Registrering stöder nu 10-17 hålsrundor för spelare. Samtidigt kan en runda markerad som NR för en spelare också räknar in om minst 9 hål har spelats.

Bugfix:
En saknad översättning har lagts till i den förkortade versionen av särskiljningsmetoden lottning som tidigare visades som tom.

Bugfix:
Ett fel har åtgärdats där Pace of Play-sidan i Mobile Scoring inte kunde öppnas om ronden innehöll en match utan spelare.

Rättning:
Snabbsökning på resultatsidan i Lag-Slagspel (Seriespelsmodulen) visar nu alternativ för parametrar som gäller för sökningen. Den nya parametern golf-id är avstängd som standard. Detta bör göra den allmänna sökupplevelsen bättre

Bugfix:
Ett fel har åtgärdats där Excelimport av spelare inte kunde hitta spelare om det fanns dolda tecken som kommit med vid Copy/Paste.

Bugfix:
Ett fel har åtgärdats när matcher för Seriespel-Match modulen  skapades efter att matchlista redan genererats, där Fyrboll och Foursome-matcher i vissa fall inte genererades.

Bugfix:
Ett fel har åtgärdats i Lag-slagspel (Seriespelet) där borttagning av lag i vissa fall inte fungerade korrekt.