Tillbaka till nyheter

Uppdaterad säkerhet i GIT-Klienten

Nytt certifikat i GIT-Klienten kommer att generera en säkerhetsvarning vid uppdatering.

Klienten är nu uppdaterad med nytt certifikat, detta kommer i början att generera en säkerhetsvarning:Detta är helt normalt då Windows defender inte känner igen vårt certifikat mot sin lista. Klicka på Mer informationFör att starta GIT klicka på Kör ändå

Denna varning kommer att försvinna när tillräckligt många personer har godkänt GIT som ett säkert program.