Tillbaka till nyheter

Fel vid redigering av starttidsförbud från GIT Tävling

Vi har fått in några ärende från klubbar att ett fel kan uppstå i samband med redigering (justera tiden) av ett befintligt startförbud som är upplagt i en tävling i GIT Tävling. Om ni redigerar ett starttidsförbud i GIT Tävling, ta och dubbelkolla så att startförbudet ligger kvar i starttidsschemat i GIT. Om startförbud försvunnit kan ni lägga upp starttidsförbud direkt från GIT. Felsökning pågår i ärendet.

Mer info: Ärendena som vi fått in så uppstår ett felmeddelande vid redigeringen av startförbudet, att redigering inte gick att genomföra, den ursprungliga tiden startförbudet står kvar i GIT Tävling. Dock har startförbudet försvunnit från Starttidsschemat i GIT