Tillbaka till nyheter

Info om Uppdatera Anmälningar i GIT Tävling

I samband med skapande av startlista och öppna för scoreinmatning, kommer ruta upp för att Uppdatera Anmälningar. Frågan ställs om uppdatering av handicap m.m. för alla anmälningar ska ske. Klickar man Ja, uppdateras enbart Handicap på deltagarna, spelarens HCP-status uppdateras inte. Vilket inneburit att vissa spelare inte kommit med i resultatlistan, trots att de har tävlingshandicap. För att undvika att detta inträffar, kan ni i den specifika tävlingen gå in via Anmälda-Uppdatera anmälningar och sedan välja Uppdatera all info. En rättning är på gång och vi hoppas att den är ute under vecka 28. Rättningen kommer då innebära att systemet uppdaterar förändringar av HCP och HCP-status.
**Uppdateringen ute i produktionsmiljö sedan v.28.