Tillbaka till nyheter

Tänk på att förlänga Uppdragstiden

Många sätter tiden för både uppdragsrollen och personen som har uppdraget till att ta slut vid årsskiftet.
Men ni har koll va? Se till att förlänga över årsskiftet för de som fortfarande ska kunna logga in. (default_klubb är det enda uppdraget som inte behöver slutdatum). Om ni missat: 1. Be den på klubben som har default_klubbuppdraget att förlänga er - Klart. 2. Finns denna person inte att nå - kontakta GIT-supporten, men ni behöver kunna "identifiera er" exvis via att maila från klubbens adress eller liknande. Vi misstror ingen men kan ju inte heller veta vad som ev. skett på alla klubbar och kan inte ge tillgång till en klubbs register utan att veta att vi gör det till rätt person.