Tillbaka till nyheter

GIT widgets ersätter gamla webbmallar

Den 9.e juni 2014 stänger vi ner de gamla webbmallarna och hänvisar till de nya GIT widgets.
Det berör samtliga golfklubbar som visar information från GIT på den egna hemsidan och som ännu inte uppdaterat till GIT widget. Det kan vara Slopekalkylator, Nyheter från Golf.se, Min Golf inloggning, Tävlingar, Scorekort (ny), Aktuellt bokningsläge.
Se exempel på bilden, om ert starttidschema på den egna hemsidan har samma utseende i färg och form då har ni uppgraderat. Om det skiljer sig markant bör ni kontrollera om ni uppdaterat til nya GIT widgets.


I november 2013 lanserade vi nya webbmallar under det nya namnet GIT widgets. Under det senaste halvåret har både GIT widgets och de gamla webbmallarna fungerat parallellt. Nu stänger vi ner de gamla webbmallarna.

Om din klubb berörs av detta bör ni uppdatera er hemsida och använda de nya GIT widget. Ni kan behöva hjälp av en ”programmeringskunnig” person.
Om din klubb använder GIT webbmallar idag behöver ni inte registrera er domän igen. Alla klubbar och domäner som idag kan använda GIT webbmallarna har redan access till att använda GIT widgets.


För de klubbar som ännu inte uppgraderat era hemsidor med de nya GIT widgets så rekommenderar vi att ni gör det så snart ni kan.

För mer information om GIT widget och hur din klubb beställer se: http://golf.se/SGF/GIT/GIT-API/
För mer information om GIT widget, kodexempel och Frågor och svar se: http://gitwidgets.golf.se